Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
Patrusytów, Kasluchitów — od których pochodzą Filistyni — i Kaftorytów.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Oraz Patrusyma, Kasluchima, od których wywodzą się Filistyni, i Kaftoryma.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
I Patrusyma, i Chasłuchyma, (z których poszli Filistynowie) i Kaftoryma.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Fetrusim też, i Kasluim, z których wyszli Filistymowie i Kaftorimowie.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
Patrusytów, Kasluchitów i Kaftorytów, z których wyszli Filistyni.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
I Patrusyjczyków, i Kasluchijczyków, od których wywodzą się Filistyńczycy, oraz Kaftorejczyków.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
Patrusim, Kasluchim, od których pochodzą Filistyni i Kaftoryci.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Patrusytów, Kasluchitów i Kaftorytów, od których wywodzą się Filistyni.
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
Patrusytów i Kasiuchitów, z których powstali Filistyni, oraz Kaftorytów.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
nadto Patrusów i Kasluchów, z których wyszli Pelisztini i Kaftory.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
i Patrusim, i Kasluchim (od których wywodzą się Filistyni), i Kafiorim.