Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i w Panu Jezusie Chrystusie;
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Paweł, i Sylwan, i Tymoteusz (społeczności) wywołanych* Tesaloniczan w Bogu, Ojcu naszym, i Panu, Jezusie Pomazańcu**, [* Tu podaje się znaczenie etymologiczne. W N.T. jako termin techniczny, oznacza Kościół Powszechny lub lokalną gminę Kościoła. Bliżej o semantyce zob. przypis do Dz 5.11*. Przypis ten dotyczy także pozostałych miejsc tej księgi, w których powyższe słowo występuje.] [** Tu znaczenie etymologiczne; normalnie już jak imię własne:,,Chrystus". Przypis ten dotyczy także pozostałych miejsc tej księgi, w których powyższe słowo występuje.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Paweł i Sylwan i Tymoteusz zgromadzeniu Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i Panu Jezusie Pomazańcu