Porównanie tłumaczeń Rdz 5:23

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
I było wszystkich dni Henocha trzysta sześćdziesiąt pięć lat.
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
I było wszystkich dni Henocha trzysta sześćdziesiąt pięć lat.
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
Henoch przeżył trzysta sześćdziesiąt pięć lat.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Wszystkich dni Henocha było trzysta sześćdziesiąt pięć lat.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
I było wszystkich dni Enochowych trzy sta sześćdziesiąt i pięć lat.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
I zstały się wszytkie dni Henochowe trzy sta sześćdziesiąt pięć lat.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
Ogólna liczba lat życia Henocha: trzysta sześćdziesiąt pięć.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Henoch przeżył trzysta sześćdziesiąt pięć lat.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
Henoch przeżył trzysta sześćdziesiąt pięć lat.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Przeżył więc trzysta sześćdziesiąt pięć lat.
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
Ponieważ Henoch żył bogobojnie, znikł, gdyż Bóg go zabrał.
Przekład literacki
Tora Pardes Lauder
A wszystkich lat Chanocha było trzysta sześćdziesiąt pięć.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
І були всі дні Еноха триста шістьдесять пять літ.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
A wszystkie dni Chanocha były przez trzysta sześćdziesiąt pięć lat.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
Tak więc wszystkich dni Henocha było ogółem trzysta sześćdziesiąt pięć lat.