Porównanie tłumaczeń 2P 1:20

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Te najpierw znając, że wszelkie proroctwo Pisma, [według] własnego wyjaśnienia nie staje się.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
To najpierw wiedząc że każde prorokowanie Pisma własnego wyjaśnienia nie staje się
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
to wiedząc przede wszystkim, że żadne proroctwo Pisma* nie pochodzi z własnego wyjaśnienia;**[*510 1:16; 620 3:16; 680 3:16][**Lub: nie jest własnym wykładem, ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται : ze względu na nieokreśloność podmiotu wyjaśniającego, uzasadnione byłoby dodanie słowa czyimś, tj.: czyimś (w tym samego proroka) własnym wyjaśnieniem (wykładem, wywodem); lub: nie jest tworem własnej wyobraźni (proroka). Słowo wyjaśnienie, ἐπίλυσις, ozn.: uwolnienie, rozwiązanie, rozwinięcie. Pojawia się w papirusach w sensie umorzenia długu (680 1:20L.).]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
to najpierw wiedząc, że każde prorokowanie (o) Piśmie oddzielnego rozwiązania* nie staje się**; [* Sens: tłumaczenia, interpretowania.] [** Genetivus ze słowem "być" lub "stawać się" oznacza w języku greckim czyjeś zadanie, prerogatywę, upoważnienie, przywilej; stąd sens: każde prorokowanie o Piśmie nie należy do prywatnego wyjaśniania.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
To najpierw wiedząc że każde prorokowanie Pisma własnego wyjaśnienia nie staje się