Słownik Stronga

G1320

διδάσκαλος

Język: grecki

Transliteracja: didáskalos

Wymowa: did-as'-kal-os

Definicja: lekarz

- Oryginał: διδάσκαλος

- Transliteracja: Didaskalos

- Fonetyczne: did-as'-kal-os

- Definicja:

1. nauczyciel

2. w NT ten, kto naucza o sprawach Bożych i obowiązkach człowieka

a. ten, kto nadaje się do nauczania lub uważa, że tak jest

b. nauczyciele religii żydowskiej

c. tych, którzy swoją wielką mocą jako nauczyciele przyciągają tłumy wokół siebie, tj. Jana Chrzciciela, Jezusa

d. przez prym wysłówce użytego przez Jezusa, jako tego, który wskazał ludziom drogę zbawienia

e. apostołów i Pawła

f. tych, którzy w zgromadzeniach religijnych chrześcijan podjęli dzieło nauczania, ze szczególną pomocą Ducha Świętego

g. fałszywych nauczycieli wśród chrześcijan

- Pochodzenie: z G1321

- Wpis TDNT: 04:28,2

- Część (części) mowy: rzeczownik Męski

- Strong's: Od G1321; instruktor (ogólnie lub konkretnie): - doktor master teacher.

Więcej...

Siglum
Treść
I zbiżywszy się jeden uczony w piśmie powiedział Mu: Nauczycielu, towarzyszyć będę Ci gdzie jeśli tylko szedłbyś,
i zobaczywszy [to] faryzeusze mówili uczniom Jego: Dla czego z poborcami podatków i grzesznikami je Nauczyciel wasz?
Nie jest uczeń nad nauczyciela i nie sługa nad pana swego.
Wystarczające uczniowi, aby stałby się, jak nauczyciel jego, i sługa jak pan jego. Jeśli Gospodarza belzebubem nazywają, ile bardziej domowników Jego.
Wtedy odpowiedzieli Mu pewni uczeni w piśmie i faryzeusze mówiąc: Nauczycielu, chcemy od Ciebie znak zobaczyć.
Obróciwszy się zaś Jezus i zobaczywszy ich towarzyszących, mówi im: Kogo szukacie? Zaś odpowiedzieli Mu: Rabbi. ( mówi się w znaczeniu "Nauczycielu"), gdzie pozostajesz?
Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś [jako] Nauczyciel. Nikt bowiem [nie] może tych znaków czynić, [które] Ty czynisz jeśli nie byłby Bóg z Nim.
Odpowiedział Jezus i powiedział mu: Ty jesteś nauczyciel Izraela i tego nie wiesz?
mówią Mu: Nauczycielu, ta kobieta została schwytana w akcie cudzołóstwa.
A to powiedziawszy poszła i zawołała Marię siostrę jej potajemnie powiedziawszy: Nauczyciel obecny i woła cię.
Wy nazywacie Mnie „Nauczyciel” i „Pan”, i dobrze mówicie, Jestem bowiem.
Jeśli więc Ja umyłem wasze stopy, Pan i Nauczyciel, i wy powinniście sobie nawzajem myć stopy.
Mówi jej Jezus: Mariam. Zwróciwszy się owa mówi Mu [po] hebrajsku: Rabbuni! (co mówi się Nauczycielu).
karcącym nierozsądnych, nauczycielem niemowląt, mającym [właściwą] formę poznania i prawdy w Prawie.
w [której] zostałem umieszczony ja, [jako] herold i wysłannik i nauczyciel.
Podobnie nauczyciel prawdziwy jest godny i on tak samo jak robotnik żywności jego.
Wybierajcie więc sobie nadzorców i sługi godnych Pana. Mężowie pokorni i nie chciwi i szczerzy i wypróbowani. Wam bowiem służą i oni usługują [jako] prorocy i nauczyciele.
Nie więc lekceważcie ich, oni bowiem są cenieni [przez] was [razem] z prorokami i nauczycielami.