Słownik Stronga

G3775

G3775

οὖς

Język:
grecki
Transliteracja:
oûs
Wymowa:
ooce
Definicja:
ucho

- Oryginał: οὖς

- Transliteracja: Ous

- Fonetyczne: ooce

- Definicja:

1. ucho

2. metaph. zdolność postrzegania umysłem, zdolność rozumienia i poznawania

- Pochodzenie: najwyraźniej podstawowe słowo

- Wpis TDNT: 14:03,7

- Część (części) mowy: rzeczownik nijaki

- Strong's: Najwyraźniej słowo podstawowe; ucho (fizycznie lub psychicznie): - ucho.


Więcej w słowniku Blue Letter Bible lub Bible Hub

 

Nowodworski Przekład Interlinearny

Siglum
Treść
Co mówię wam w ciemności, powiedzcie w świetle, i co do ucha słyszycie, głoście na dachach.
Mający uszy [(do słuchania)] niech słucha.
Mający uszy niech słyszy.
Obrosło tłuszczem bowiem serce ludu tego, i uszami trudno [im] słyszeć, i oczy ich zamknęli, nie by zobaczyli oczami i uszami usłyszeli i sercem zrozumieli i zawrócili i uleczyłbym ich.
Wasze zaś szczęśliwe oczy, że widzą, i uszy wasze, że słyszą.
Wtedy sprawiedliwi świecić będą jak słońce w Królestwie Ojca ich. Mający uszy niech słucha.
tak jak napisane jest: Dał im Bóg ducha odrętwienia, oczy [by] nie widzieć i uszy [by] nie usłyszeć, aż [do] dzisiaj dnia.
Mający ucho niech usłyszy jak Duch mówi zgromadzeniom. Zwyciężającemu dam jemu zjeść z drzewa życia [co] jest w Ogrodzie Boga.
Mający ucho niech usłyszy jak Duch mówi zgromadzeniom. Zwyciężający nie doznałby niesprawiedliwości od śmierci drugiej.
Mający ucho niech usłyszy jak Duch mówi zgromadzeniom. Zwyciężającemu dam mu mannę ukrytej, i dam mu kamyk biały, i na kamyku imię nowe zapisane, [co] nikt nie zna jeśli nie biorący.
Mający ucho niech usłyszy jak Duch mówi zgromadzeniom.
Mający ucho niech usłyszy jak Duch mówi zgromadzeniom.
Mający ucho niech usłyszy jak Duch mówi zgromadzeniom.
Mający ucho niech usłyszy jak Duch mówi zgromadzeniom.
Jeśli kto ma ucho, niech usłyszy.

 

Interlinearny Przekład Oblubienicy

Siglum
Treść
Co mówię wam w ciemności powiedzcie w świetle i co do ucha słyszycie ogłoście na tarasach
Mający uszy słuchać niech słucha
Mający uszy słuchać niech słucha
Zostało utuczone bowiem serce ludu tego i uszami z trudem usłyszeli i oczy ich zamknęli by czasem nie zobaczyliby oczyma i uszami usłyszeliby i sercem zrozumieliby i nawróciliby się i uzdrowiłbym ich
Wasze zaś szczęśliwe oczy gdyż widzą i uszy wasze gdyż słyszą
Wtedy sprawiedliwi rozbłysną jak słońce w Królestwie Ojca ich mający uszy słuchać niech słucha
I mówił im który mający uszy słyszeć niech słucha
Jeśli ktoś ma uszy słuchać niech słucha
Jeśli kto ma uszy słyszeć niech słucha
A zabrawszy Go od tłumu na osobności włożył palce Jego w uszy jego i splunąwszy dotknął języka jego
Oczy mając nie patrzycie i uszy mając nie słuchacie i nie pamiętacie
Oto bowiem jak stał się głos pozdrowienia twojego w uszach moich podskoczyło w wesołości niemowlę w łonie moim
Zaczął zaś mówić do nich że dzisiaj jest wypełnione Pismo to w uszach waszych
A inne padło na ziemię dobrą i które zostało doprowadzone do wyrośnięcia uczyniło owoc stokrotny te mówiąc zawołał mający uszy by słuchać niech słucha
Włóżcie wy w uszy wasze słowa te bowiem Syn człowieka ma być wydanym w ręce ludzi
Zamiast tego ile w ciemności powiedzieliście w świetle zostanie słyszane i co do ucha powiedzieliście w schowkach zostanie ogłoszone na tarasach
Ani do ziemi ani do nawozu odpowiednia jest na zewnątrz wyrzucają ją mający uszy by słuchać niech słucha
I uderzył jeden ktoś z nich niewolnika arcykapłana i pozbawił go ucha prawego
Twardego karku i nieobrzezani na sercu i uszach wy zawsze Duchowi Świętemu opieracie się jak ojcowie wasi i wy
Krzyknąwszy zaś głosem wielkim przycisnęli uszy ich i ruszyli jednomyślnie na niego
Zostało usłyszane zaś słowo do uszów zgromadzenia w Jerozolimie o nich i posłali Barnabę przyjść aż do Antiochii
Zostało utuczone bowiem serce ludu tego i uszami z trudem usłyszeli i oczy ich zamknęli by czasem nie zobaczyliby oczyma i uszami usłyszeliby i sercem zrozumieliby i nawróciliby się i uzdrowiłbym ich
tak jak jest napisane dał im Bóg ducha odrętwienia oczy nie widzieć i uszy nie słyszeć aż do dzisiaj dnia
Ale tak jak jest napisane co oko nie zobaczyło i ucho nie usłyszało i na serce ludzkie nie wstąpiło to przygotował Bóg miłującym Go
I jeśli powiedziałoby ucho ponieważ nie jestem oko nie jestem z tego ciała nie wbrew temu nie jest z tego ciała
Oto zapłata pracowników który zżęli pola wasze która jest odmówiona przez was krzyczy a wołanie tych którzy zżęli do uszu Pana Zastępów weszła
Gdyż oczy Pana na sprawiedliwych a uszy Jego ku prośbie ich oblicze zaś Pana przeciwko czyniącym złe
Mający ucho niech usłyszy co Duch mówi zgromadzeniom zwyciężającemu dam mu zjeść z drzewa życia które jest w środku raju Boga
Mający ucho niech usłyszy co Duch mówi zgromadzeniom zwyciężający nie doznałby niesprawiedliwości od śmierci drugiej
Mający ucho niech usłyszy co Duch mówi zgromadzeniom zwyciężającemu dam mu zjeść z manny która jest ukryta i dam mu kamyk biały a na kamyku imię nowe które jest napisane które nikt poznał jeśli nie przyjmujący
Mający ucho niech usłyszy co Duch mówi zgromadzeniom
Mający ucho niech usłyszy co Duch mówi zgromadzeniom
Mający ucho niech usłyszy co Duch mówi zgromadzeniom
Mający ucho niech usłyszy co Duch mówi zgromadzeniom
Jeśli ktoś ma ucho niech usłyszy