Słownik Stronga

G458

G458

ἀνομία

Język:
grecki
Transliteracja:
anomía
Wymowa:
an-om-ee'-ah
Definicja:
Nieprawości

- Oryginał: ἀνομία

- Transliteracja: Anomia

- Fonetyczny: an-om-ee'-ah

- Definicja:

1. przesłanka braku prawa

a. ponieważ nie zna tego

b. z powodu jego naruszenia

2. pogarda i łamanie prawa, nieprawość, niegodziwość

- Pochodzenie: z G459

- Wpis TDNT: 22:05,6

- Część (części) mowy: Rzeczownik żeński

- Strong's: Od G459; nielegalność, która jest pogwałceniem prawa lub (ogólnie) niegodziwością:- nieprawość X przekroczenie (-ion) prawa nieprawości.


Więcej w słowniku Blue Letter Bible lub Bible Hub

 

Nowodworski Przekład Interlinearny

Siglum
Treść
Odejdźcie ode mnie, wszyscy wykonawcy bezprawia, bo usłyszał JAHWE głos płaczu mego.
On zaś zraniony został dla bezprawia naszego i słabości znosił dla grzechów naszych. Kara [za] pojednanie nasze przez Niego. Obrażenia Jego nas uleczyły.
W poniżeniu wyrok na Nim został wykonany. [O] pokoleniu Jego, kto opowie? Gdyż zostało zabrane z ziemi życie Jego, przez bezprawia ludu Mego był prowadzony ku śmierci.
I wydałbym złych zamiast pochówku Jego i bogatych zamiast śmierci Jego; gdyż bezprawia nie uczynił, ani znalazło się oszustwo na ustach Jego.
I wtedy wyznam im, że: Nigdy [nie] poznałem was, odejdźcie ode mnie wykonawcy bezprawia.
Wyśle Syn Człowieka zwiastunów Jego i zbiorą z Królestwa Jego wszystkie zgorszenia i czyniących bezprawie.
Szczęśliwi, których odpuszczone zostały bezprawia, i których zostały zakryte grzechy;
Po ludzku mówię ze względu słabość ciała waszego: jak bowiem postawiliście członki wasze niewoli nieczystości i nieprawości ku bezprawiu, tak teraz stawajcie członki wasze niewoli prawości ku uświęceniu.
co wydał siebie samego za nas, aby odkupił nas od wszelkiego bezprawia i, oczyścił sobie lud szczególny, gorliwy w dobrych dziełach.
Każdy czyniący grzech i bezprawie czyni, i grzech jest bezprawiem.

 

IPD

Siglum
Treść
Wzrośnie bowiem bezprawie, znienawidzą siebie nawzajem i prześladować będą i wsadzać do więzień, i wtedy stanie się widocznym zwodziciel świata jako Syn Boga, i uczyni znaki i cuda i ziemia wydana zostanie w ręce jego, i uczyni bezprawia, które nigdy stało się od wieku.

 

Interlinearny Przekład Oblubienicy

Siglum
Treść
I wtedy wyznam im że nigdy poznałem was odstąpcie ode Mnie czyniący bezprawie
Wyśle Syn człowieka zwiastunów Jego i zbiorą z Królestwa Jego wszelkie zgorszenia i czyniących bezprawie
Tak i wy z zewnątrz wprawdzie jesteście ukazani ludziom sprawiedliwi wewnątrz zaś pełni jesteście obłudy i bezprawia
A z powodu zostać pomnożonym bezprawie zostanie ochłodzona miłość wielu
Szczęśliwi którym zostały odpuszczone bezprawia i których zostały zakryte grzechy
Po ludzku mówię przez słabość ciała waszego tak jak bowiem postawiliście członki wasze niewoli nieczystości i bezprawiu ku bezprawiu tak teraz postawcie członki wasze niewoli sprawiedliwości ku uświęceniu
Nie stawajcie się noszącymi obce jarzmo z niewierzącymi jakie bowiem uczestniczenie sprawiedliwości i bezprawia jaka zaś wspólnota światła z ciemnością
Bowiem tajemnica już działa bezprawia jedynie ten powstrzymujący teraz dopóki ze środka stałby się
który dał siebie za nas aby odkupiłby nas z całego bezprawia i oczyściłby sobie lud szczególnie wybrany zapaleńca dobrych uczynków
umiłowałeś sprawiedliwość i znienawidziłeś bezprawie przez to namaścił Ciebie Bóg Bóg Twój oliwą rozweselenia od uczestników Twoich
gdyż życzliwy będę dla niesprawiedliwości ich i grzechów ich i bezprawia ich nie zostałby przypomniany zostałyby przypomniane już
i grzechów ich i bezprawia ich nie zostałyby mi przypomniane już
Każdy czyniący grzech i bezprawie czyni i grzech jest bezprawie