Porównanie tłumaczeń 1Kor 6:16

I Koryntian rozdział 6 zawiera 20 wersetów.
Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Lub nie wiecie że który jest łączony z nierządnicą jedno ciało jest są będą bowiem mówi dwoje ku ciału jednemu
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Albo czy nie wiecie, że kto łączy się z nierządnicą, jest z nią jednym ciałem? Będą bowiem – mówi – ci dwoje jednym ciałem .*[*10 2:24; 470 19:5; 480 10:8; 560 5:31]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
[Lub] nie wiecie, że łączący się (z) nierządną, jednym ciałem jest? Będą bowiem, mówi, dwoje ku ciału jednemu.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Lub nie wiecie że który jest łączony (z) nierządnicą jedno ciało jest (są) będą bowiem mówi dwoje ku ciału jednemu