Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
i Chiwitów, Arkitów i Synitów,
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Chiwwitę, Arkitę i Sinitę;
Przekład literacki
Biblia Gdańska
I Hewejczyka, i Archajczyka, i Symejczyka,
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
i Hewejczyka, i Aracejczyka, i Sinejczyka,
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
Chiwwity, Arkity, Synity,
Przekład literacki
Biblia Warszawska
I Chiwwijczyków, i Arkijczyków, i Synijczyków,
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
Chiwwitów, Arkitów, Synitów,
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Chiwwity, Arkity, Synity,
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
Chiwwitów, Arkitów, Synitów,
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Chiwitę, Arkijczyka, Synytę,
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
i Chiwwity, i Arkity, i Synity,