Słownik Stronga

G2836

κοιλία

Język: grecki

Transliteracja: koilía

Wymowa: koy-lee'-ah

Definicja: brzuch

- Oryginał: κοιλία

- Transliteracja: Koilia

- Fonetyczny: koy-lee'-ah

- Definicja:

1. cały brzuch, cała jama

a. wyróżnia się górną [tj. żołądek] i dolną część brzucha

2. dolny brzuch, dolny obszar, pojemnik odchodów

3. przełyk

a. oddać się przyjemnościom podniebienia, obżarsić

4. macica, miejsce, w którym płód jest poczęty i odżywiony aż do urodzenia

a. macicy zwierząt

5. najgłębsza część człowieka, dusza, serce jako siedziba myśli, uczuć, wyboru

- Pochodzenie: "z koilos ("hollow")"

- Wpis TDNT: 16:06,4

- Część (części) mowy: Rzeczownik żeński

- Strong's: Od κοῖλος koilos (pusty); jama, która jest (konkretnie) brzuchem; przez implikację matryca; w przenośni serce: - łono brzucha.

Więcej...

Siglum
Treść
I powiedział JAHWE Bóg wężowi: Ponieważ uczyniłeś to, przeklęty ty [jesteś] pośród wszelkiego bydła i pośród wszystkich dzikich zwierząt ziemi. Na piersi twej i brzuchu chodzić będziesz i ziemię jeść będziesz przez wszystkie dni życia twego.
Jak bowiem był Jonasz w brzuchu potwora morskiego trzy dni i trzy noce, tak będzie Syn Człowieka w sercu ziemi trzy dni i trzy noce.
Mówi do Niego Nikodem: Jak może człowiek zostać zrodzonym, starcem będąc? Nie może [on przecież] do łona matki jego drugi raz wejść i zostać zrodzonym?
Wierzący we Mnie, jak powiedziało Pismo, rzeki z wnętrza jego popłyną wody żyjącej.
I przyszedłem do zwiastuna, mówiąc mu: daj mi mały zwój. I mówi mi: Weź i zjedz go, i uczyni gorzkim twój brzuch ale w ustach twych będzie słodki jak miód.
I wziąłem mały zwój z ręki zwiastuna, i zjadłem go, i był w ustach mych jak miód słodki i kiedy zjadłem go, stał się gorzki brzuch mój.