Literacki

Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 2018

Księga Kapłańska

Autor:
Mojżesz, Jozue i inni autorzy lub redaktorzy mniejszych jednostek literackich na przestrzeni wieków.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 1444-1404 r. p. Chr., tj. wędrówka po pustyni; (2) redakcji Księgi: mniejsze jednostki literackie mogły powstać w czasach Mojżesza, tj. 2. poł. XV w. p. Chr. (Kpł 1:2; 27:34; Lb 33:2; Pwt 31:24; Jr 7:22).
Miejsce:
Obszary wędrówek i pobytu narodu wybranego.
Cel:
Uporządkowanie czynności kapłańskich.
Temat:
Bóg dawcą przymierza i prawa.


* Opis księgi pochodzi z Przekładu Dosłownego Pisma Świetego Starego i Nowego Przymierza EIB.

Rozdział 1

 I JAHWE zawołał do Mojżesza, i powiedział do niego z Namiotu Zgromadzenia:  Przemów do synów Izraela i powiedz im: Jeśli ktoś z was zechce złożyć JAHWE ofiarę, niech złoży ją z bydła, ze stada albo z trzody.  Jeśli jego ofiara całopalna będzie ze stada, niech złoży samca bez skazy. Niech go złoży dobrowolnie przed JAHWE u wejścia do Namiotu Zgromadzenia.  I położy swą rękę na głowie ofiary całopalnej, a zostanie przyjęta jako przebłaganie za niego.  Potem zabije tego cielca przed JAHWE. A kapłani, synowie Aarona, ofiarują krew i pokropią tą krwią z wierzchu dokoła ołtarz, który jest przed wejściem do Namiotu Zgromadzenia.  I obedrze ofiarę całopalną ze skóry, i pokroi ją na części.  Wtedy synowie kapłana Aarona położą ogień na ołtarzu i ułożą drwa na ogniu.  Potem kapłani, synowie Aarona, porządnie ułożą te części oraz głowę i tłuszcz na drwach leżących na ogniu na ołtarzu.  A jego wnętrzności i nogi obmyje wodą. I kapłan spali to wszystko na ołtarzu. To jest całopalenie, ofiara ogniowa, miła woń dla JAHWE.  A jeśli jego ofiara na całopalenie będzie z trzody, owiec lub kóz, niech weźmie samca bez skazy;  I zabije go obok ołtarza po północnej stronie przed JAHWE. A kapłani, synowie Aarona, pokropią jego krwią z wierzchu ołtarz dokoła.  Potem pokroi go na części wraz z jego głową i tłuszczem. A kapłan ułoży je porządnie na drwach leżących na ogniu na ołtarzu.  Wnętrzności zaś i nogi obmyje wodą. I kapłan weźmie to wszystko, i spali na ołtarzu. To jest całopalenie, ofiara ogniowa, miła woń dla JAHWE.  A jeśli jego ofiara na całopalenie dla JAHWE będzie z ptactwa, niech weźmie swoją ofiarę z synogarlic albo z młodych gołębi.  Kapłan przyniesie go do ołtarza, ukręci mu głowę i spali na ołtarzu, a jego krew wyciśnie na ścianę ołtarza.  I usunie wole wraz z jego pierzem i wyrzuci je na popielisko, obok ołtarza po wschodniej stronie;  I naderwie jego skrzydła, ale ich nie oderwie. I kapłan spali to na ołtarzu, na drwach leżących na ogniu. To jest całopalenie, ofiara ogniowa, miła woń dla JAHWE.
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Updated Gdansk Bible – UWSPÓŁCZEŚNIONA BIBLIA GDAŃSKA
Copyright © 2018 Fundacja Wrota Nadziei. Released under the Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.
eBible.org
Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org