Literacki

Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 2018

Księga Zachariasza

Autor:
Zachariasz.
Czas:
520-518 r. p. Chr.; rozdziały 9-14 – w okresie późniejszym.
Miejsce:
Judea.
Cel:
Podniesienie na duchu narodu odbudowującego swój kraj po okresie niewoli.
Temat:
Pojednanie z Bogiem podstawą powodzenia.


* Opis księgi pochodzi z Przekładu Dosłownego Pisma Świetego Starego i Nowego Przymierza EIB.

Rozdział 1

 W ósmym miesiącu drugiego roku Dariusza słowo JAHWE doszło do Zachariasza, syna Berechiasza, syna Iddo proroka, mówiące:  JAHWE bardzo się rozgniewał na waszych ojców.  Dlatego powiedz im: Tak mówi JAHWE zastępów: Powróćcie do mnie, mówi JAHWE zastępów, a ja powrócę do was, mówi JAHWE zastępów.  Nie bądźcie jak wasi ojcowie, do których wołali dawni prorocy, mówiąc: Tak mówi JAHWE zastępów: Odwróćcie się teraz od waszych złych dróg i od waszych złych uczynków. Ale oni nie usłuchali ani nie zważali na mnie, mówi JAHWE.  Gdzie są wasi ojcowie? A prorocy, czy żyją wiecznie?  Czyż jednak moje słowa i ustawy, które rozkazałem moim sługom, prorokom, nie dotarły do waszych ojców? Powrócili i powiedzieli: Jak JAHWE zastępów zamierzył uczynić nam według naszych dróg i naszych uczynków, tak nam uczynił.  Dnia dwudziestego czwartego, jedenastego miesiąca, czyli w miesiącu Szebat, w drugim roku Dariusza, słowo JAHWE doszło do Zachariasza, syna Berechiasza, syna proroka Iddo, mówiące:  Widziałem w nocy, a oto mąż jechał na rudym koniu, który stał wśród mirtów, które były na nizinie, a za nim konie rude, pstrokate i białe.  Wtedy zapytałem: Kim oni , mój panie? I Anioł, który rozmawiał ze mną, odpowiedział mi: Ja ci pokażę, kim oni są.  I mąż, który stał wśród mirtów, odpowiedział: To są ci, których JAHWE posłał, aby obeszli ziemię.  I odpowiedzieli Aniołowi JAHWE stojącemu wśród mirtów: Obeszliśmy ziemię, a oto cała ziemia żyje bezpiecznie i zażywa pokoju.  Wtedy Anioł JAHWE odpowiedział: JAHWE zastępów, jak długo jeszcze nie będziesz się litował nad Jerozolimą i nad miastami Judy, na które się gniewasz już siedemdziesiąt lat?  JAHWE odpowiedział Aniołowi, który rozmawiał ze mną, słowami dobrymi, słowami pociechy.  Potem Anioł, który rozmawiał ze mną, powiedział: Wołaj i mów: Tak mówi JAHWE zastępów: Zapłonąłem wielką gorliwością o Jerozolimę i o Syjon.  A bardzo się gniewam na te narody, które zażywają pokoju, bo gdy się trochę gniewałem, one wtedy przyczyniły się do nieszczęścia.  Dlatego tak mówi JAHWE: Zwróciłem się do Jerozolimy w miłosierdziu, mój dom zostanie w niej zbudowany, mówi JAHWE zastępów, i sznur będzie rozciągnięty nad Jerozolimą.  Wołaj jeszcze: Tak mówi JAHWE zastępów: Moje miasta jeszcze się rozciągną z powodu obfitości dobra, JAHWE jeszcze pocieszy Syjon i jeszcze wybierze Jerozolimę.  Wtedy podniosłem swe oczy i spojrzałem, a oto cztery rogi.  I zapytałem Anioła, który rozmawiał ze mną: Cóż to jest? I odpowiedział mi: To są rogi, które rozproszyły Judę, Izraela i Jerozolimę.  Następnie JAHWE ukazał mi czterech kowali.  I zapytałem: Co oni przyszli czynić? I odpowiedział: To są rogi, które rozproszyły Judę, tak że nikt nie mógł podnieść swojej głowy. Dlatego oni przyszli, aby je przestraszyć i strącić rogi tych narodów, które podniosły swoje rogi przeciwko ziemi Judy, aby ją rozproszyć.
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Updated Gdansk Bible – UWSPÓŁCZEŚNIONA BIBLIA GDAŃSKA
Copyright © 2018 Fundacja Wrota Nadziei. Released under the Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.
eBible.org
Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org