Biblia Warszawska, 1975

Ewangelia Mateusza

Rozdział 7

Nie sądźcie

1Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.  2Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą.  3A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz?  4Albo jak powiesz bratu swemu: Pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim?  5Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego.  6Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, by ich snadź nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się, nie rozszarpały was. 

Zachęta do modlitwy

7Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.  8Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą.  9Czy jest między wami taki człowiek, który, gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień?  10Albo, gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża?  11Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą.  12A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy. 

Dwie drogi

13Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.  14A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. 

Drzewo i jego owoc

15Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi!  16Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi?  17Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce.  18Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców.  19Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień.  20Tak więc po owocach poznacie ich. 

Słowa a czyny

21Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie.  22W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów?  23A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. 

Dwa fundamenty

24Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce.  25I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce.  26A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku.  27I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki.  28. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką jego.  29. Albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w Piśmie. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa, 1975

aktualizacja modułu: 2020-07-01

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org