Biblia Gdańska*

Pieśń nad Pieśniami

Autor:
Salomon i jego pieśniarze (?) oraz późniejsi redaktorzy.
Czas:
960-931 r. p. Chr. z późniejszymi redakcjami.
Miejsce:
Izrael.
Cel:
Zachęta do przeżywania miłości małżeńskiej.
Temat:
Piękno miłości małżeńskiej.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  Pieśń najprzedniejsza z pieśni Salomonowych.    Niech mię pocałuje pocałowaniem ust swoich; albowiem lepsze są miłości twoje niż wino.    Dla wonności wyborne są maści twoje; imię twoje jest jako olejek rozlany; przetoż cię panienki umiłowały.    Pociągnijże mię, a pobieżymy za toba. Wprowadził mię król do pokojów swoich; przetoż się w tobie radować i weselić będziemy milości twoje raczej niż wino; bo uprzejmi milują cię.    Czarnamci, alem wdzięczna, o córki Jeruzalemskie! Jestem jako namioty Kedarskie, jako opony Salomonowe.    Nie patrzajcie na mię, żem jest śniada; bo mię opalilo słonce.Synowie matki mojej rozpaliwszy się przeciwko mnie, postanowili mię, abym strzegła winnic; a winnicy mojej, którąm miała, nie strzegłam.    Oznajmijże mi ty, którego miłuje dusza moja, gdzie pasiesz? gdzie trzodzie dajesz odpoczywać w południe? albowiem przeczżebym miała być jako obłąkana przy trzodach towarzyszów twoich?    Jeśli nie wiesz, o najpiękniejsza między niewiastami! wynijdźże śladem trzody, a paś koźlatka twoje przy budach pasterzy.    Przyrównywam cię, o przyjaciółko moja! jeździe w wozach Faraonowych.    Jagody lica twego klejnotami są ozdobione, a szyja twoja łańcuchami.    Naczynimyć klejnotów złotych z nakrapianiem srebrnem.    Dotąd, pokąd król jest u stołu, szpikanard mój wydaje wonność swoję.    Jako snopek myrry jest mi miły mój na piersiach moich odpoczywający.    Miły mój jest mi jako grono cyprowe na winnicach, w Engaddy.    O jakoś ty piękna, przyjaciółko moja, o jakoś ty piękna! oczy twoje jako oczy gołębicy.    O jakoś ty jest piękny, miły mój! i jako wdzięczny! nawet i to łoże nasze zieleni się.    Belki domów naszych są cedrowe, a stropy nasze jodłowe. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia gdańska – przekład Pisma Świętego na język polski z roku 1632 dokonany wspólnie przez braci czeskich i kalwinistów. Jedno z najpopularniejszych polskich tłumaczeń protestanckich.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible