Biblia Jakuba Wujka*

Pieśń nad Pieśniami

Autor:
Salomon i jego pieśniarze (?) oraz późniejsi redaktorzy.
Czas:
960-931 r. p. Chr. z późniejszymi redakcjami.
Miejsce:
Izrael.
Cel:
Zachęta do przeżywania miłości małżeńskiej.
Temat:
Piękno miłości małżeńskiej.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  Niech mię pocałuje pocałowaniem ust swoich, bo lepsze są piersi twe nad wino,    woniające olejkami nawyborniejszemi. Olejek wylany imię twoje, dlatego panienki umiłowały cię.    Pociągni mię: za tobą pobieżemy do wonności olejków twoich. Wprowadził mię król do pokojów swoich; rozradujem się i rozweselemy w tobie pamiętając na piersi twoje nad wino; prawi miłują cię.    Czarnaciem, ale piękna, córki Jerozolimskie, jako namioty Cedar, jako skóry Salomonowe.    Nie patrzajcie na mię, żem jest śniada, bo mię opaliło słońce. Synowie matki mojej walczyli przeciwko mnie, postawili mię stróżem w winnicach: winnice mojej nie strzegłam.    Oznajmiże mi, którego miłuje dusza moja, kędy pasiesz, kędy odpoczywasz w południe: abych się nie poczęła błąkać za trzodami towarzyszów twoich.    Jeśli się nie znasz, o napiękniejsza między niewiastami, wynidź a idź za stadem trzód, a paś koźlęta twoje przy budkach pasterskich.    Jeździe mojej w woziech faraonowych przyrównałem cię, przyjaciółko moja.    Piękne są jagody lica twego jako Synogarlice: szyja twoja jako klejnoty.    Łańcuszki złote uczynimy tobie srebrem nakrapiane.    Kiedy król był na pokoju swoim, spikanard mój wydał wonność swoję.    Snopek mirry jest mi miły mój, między piersiami mojemi mieszkać będzie.    Grono Cypru mi miły mój w winnicach Engaddy.    Otoś ty piękna przyjaciółka moja, Otoś ty jest piękna: oczy twoje jako gołębice.    Otoś ty jest piękny, miły mój, i wdzięczny. Łóżko nasze kwiecia pełne,    balki domów naszych Cedrowe, stropy nasze Cyprysowe.    - - - 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, Ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584–1595.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible