Textus Receptus Oblubienicy

Ewangelia Jana

Rozdział 3

1. Był zaś człowiek z faryzeuszów Nikodem imię mu przywódca judejski  2. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i powiedział Mu Rabbi wiemy że od Boga przychodzisz (jako) nauczyciel nikt bowiem takich znaków może czynić jakie Ty czynisz jeśli nie byłby Bóg z nim  3. Odpowiedział Jezus i powiedział mu amen amen mówię ci jeśli nie ktoś zostałby zrodzony na nowo nie może zobaczyć Królestwa Boga  4. Mówi do Niego Nikodem jak może człowiek zostać zrodzonym starzec będąc nie może do łona matki swojej powtórnie wejść i zostać zrodzonym  5. Odpowiedział Jezus amen amen mówię ci jeśli nie ktoś zostałby zrodzony z wody i Ducha nie może wejść do Królestwa Boga  6. Co jest zrodzone z ciała ciało jest a co jest zrodzone z Ducha duch jest  7. Nie zdziwiłbyś się że powiedziałem ci trzeba wam zostać zrodzonymi na nowo  8. Wiatr gdzie chce wieje i dźwięk jego słyszysz ale nie wiesz skąd przychodzi i gdzie odchodzi tak jest z każdym który jest zrodzony z Ducha  9. Odpowiedział Nikodem i powiedział Mu jak może te stać się  10. Odpowiedział Jezus i powiedział mu ty jesteś nauczyciel Izraela i tych nie wiesz  11. Amen amen mówię ci że co wiemy mówimy i co widzieliśmy świadczymy a świadectwa naszego nie przyjmujecie  12. Jeśli (o) ziemskich sprawach powiedziałem wam a nie wierzycie to, jak jeśli powiedziałbym wam (o) niebiańskich uwierzycie  13. A nikt wstępuje do nieba jeśli nie (Ten) z nieba który zstąpił Syn człowieka który jest w niebie  14. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustkowiu tak zostać wywyższonym trzeba Synowi człowieka  15. Aby każdy wierzący w Niego nie zginąłby ale miałby życie wieczne  16. Tak bowiem umiłował Bóg świat że Syna swego Jednorodzonego dał aby każdy wierzący w Niego nie zginąłby ale miałby życie wieczne  17. Nie bowiem wysłał Bóg Syna swego na świat aby sądziłby świat ale aby zostałby zbawiony świat przez Niego  18. (Ten) który wierzy w Niego nie jest sądzony (ten) zaś nie który wierzy już jest osądzony gdyż nie wierzy w imię Jednorodzonego Syna Boga  19. To zaś jest sąd że światło przychodzi na świat i umiłowali ludzie bardziej ciemność niż światło był (były) bowiem niegodziwe ich czyny  20. Każdy bowiem (ten) źle który robi nienawidzi światła i nie przychodzi do światła aby nie zostałby obnażony (zostałyby obnażone) czyny jego  21. (Ten) zaś który czyni prawdę przychodzi do światła aby zostałby ujawniony (zostałyby ujawnione) jego czyny że w Bogu jest które są dokonane  22. Po tych przyszedł Jezus i uczniowie Jego do judejskiej ziemi i tam przebywał z nimi i zanurzał  23. Był zaś i Jan zanurzającym w Ainon blisko Salim gdyż wody wiele było tam i przychodzili i byli zanurzani  24. Jeszcze nie bowiem był który jest wrzucony do strażnicy Jan  25. Stał się więc spór między uczniami Jana z Judejczykami o oczyszczenie  26. I przyszli do Jana i powiedzieli mu Rabbi (ten), który był z tobą za Jordanem o którym ty świadczyłeś oto On zanurza i wszyscy przychodzą do Niego  27. Odpowiedział Jan i powiedział nie może człowiek wziąć niczego jeśli nie byłoby które jest dane mu z nieba  28. Sami wy mi świadczycie że powiedziałem nie jestem ja Pomazaniec ale że który jest wysłany jestem przed Nim  29. (Ten) który ma oblubienicę oblubieniec jest zaś przyjaciel oblubieńca (ten) który stoi i który słucha Go radością raduje się z powodu głosu oblubieńca ta więc radość moja jest wypełniana  30. Mu trzeba rosnąć ja zaś stawać się mniejszym  31. (Ten) z góry który przychodzi ponad wszystkimi jest (tym) który jest z ziemi z ziemi jest i po ziemsku mówi (ten) z nieba który przychodzi ponad wszystkimi jest  32. A co widział i usłyszał o tym świadczy i świadectwa Jego nikt nie przyjmuje  33. (Ten) który przyjął Jego świadectwo opieczętował że Bóg szczery jest  34. Tego bowiem wysłał Bóg wypowiedzi Boga mówi bez bowiem z miary daje Bóg Ducha  35. Ojciec miłuje Syna i wszystkie oddał w ręce Jego  36. (Ten) który wierzy w Syna ma życie wieczne (ten) zaś który nie okazuje posłuszeństwa Synowi nie zobaczy życia ale gniew Boga pozostaje na nim 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Intelinearny Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org