Textus Receptus Oblubienicy

Ewangelia Łukasza

Autor:
Łukasz (ewangelista i autor Dziejów Apostolskich).
Czas:
Ok. 60 r. po Chr.
Miejsce:
Cezarea.
Cel:
Dostarczenie wierzącej osobie historycznych podstaw wiary w Jezusa Chrystusa.
Temat:
Jezus Chrystus, Jego dzieło i poselstwo zdarzeniem historii.

Rozdział 1

1. Ponieważ liczni usiłowali ułożyć opowiadanie o (tych) które są dopełnione wśród nas sprawach  2. tak, jak przekazali nam (ci) od początku świadkami naocznymi i podwładni którzy stali się słowa  3. Zdało się i mnie przechodzącemu od początku wszystkim uważnie kolejno ci napisać wielmożny Teofilu  4. aby poznałbyś o których zostałeś pouczony słowach bezpieczeństwo  5. Stało się w dniach Heroda króla Judei kapłan pewien imieniem Zachariasz ze zmiany Abiasza i żona jego z córek Aarona a imię jej Elżbieta  6. Byli zaś sprawiedliwi oboje przed Bogiem chodzący we wszystkich przykazaniach i przepisach Pana nienaganni  7. i nie było im dziecko jako, że Elżbieta była bezpłodna i oboje będąc posunięci w dniach ich byli  8. Stało się zaś w pełnić posługi kapłańskie jego w porządku zmiany jego przed Bogiem  9. według zwyczaju kapłaństwa dostał w drodze losowania (by) okadzić wszedłszy do świątyni Pana  10. I całe mnóstwo ludu było modlące się na zewnątrz (w) godzinie kadzenia  11. Został ukazany zaś mu zwiastun Pana stojący z prawej strony ołtarza kadzenia  12. i został poruszony Zachariasz zobaczywszy i strach padł na niego  13. Powiedział zaś do niego zwiastun nie bój się Zachariaszu dlatego, że została wysłuchana prośba twoja i żona twoja Elżbieta urodzi syna ci i nazwiesz imię jego Jan  14. i będzie radość ci i wesele i liczni z narodzenia jego będą się radować  15. Będzie bowiem wielki przed Panem i wina i napoju alkoholowego nie wypiłby i Duchem Świętym zostanie napełniony jeszcze od łona matki jego  16. I licznych synów Izraela nawróci ku Panu Bogu ich  17. i sam pójdzie przodem przed Nim w duchu i mocy Eliasza nawrócić serca ojców ku dzieciom i nieposłusznych do zrozumienia sprawiedliwych przygotować Panu lud który jest przygotowany  18. I powiedział Zachariasz do zwiastuna po czym poznam to ja bowiem jestem starzec i żona moja która jest posunięta w dniach jej  19. a odpowiedziawszy zwiastun powiedział mu ja jestem Gabriel stojący przed Bogiem i zostałem wysłany powiedzieć do ciebie i ogłosić dobrą nowinę ci (o) tym  20. I oto będziesz milczący i nie mogący powiedzieć aż do tego dnia stałoby się te za to nie uwierzyłeś słowom moim które to zostaną wypełnione w porze ich  21. I był lud oczekujący Zachariasza i dziwili się w zwlekać on w świątyni  22. Wyszedłszy zaś nie mógł powiedzieć im i poznali że widzenie widział w świątyni i on był dający znaki im i trwał niemy  23. I stało się jak zostały wypełnione dni publicznego dzieła jego odszedł do domu jego  24. Po zaś tych dniach poczęła Elżbieta żona jego i ukrywała się miesięcy pięć mówiąc  25. że tak mi czynił Pan w dniach tych spojrzał (by) zdjąć hańbę moją pośród ludzi  26. W zaś miesiącu szóstym został wysłany zwiastun Gabriel przez Boga do miasta Galilei którego imię Nazaret  27. do dziewicy która jest zaręczona mężowi któremu imię Józef z domu Dawida i imię dziewicy Mariam  28. i wszedłszy zwiastun do niej powiedział witaj która jesteś obdarzona łaską Pan z tobą która jest błogosławiona ty wśród kobiet  29. zaś zobaczywszy została zmieszana na słowo jego i rozważała jakie oby jest pozdrowienie to  30. i powiedział zwiastun jej nie bój się Mariam znalazłaś bowiem łaskę u Boga  31. I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nazwiesz imię Jego Jezus  32. Ten będzie wielki i Syn Najwyższego zostanie nazwany i da Mu Pan Bóg tron Dawida ojca Jego  33. i zakróluje nad domem Jakuba na wieki i królestwo Jego nie będzie końca  34. Powiedziała zaś Mariam do zwiastuna jak będzie to skoro męża nie znam  35. a odpowiedziawszy zwiastun powiedział jej Duch Święty przyjdzie na ciebie i moc Najwyższego ocieni cię dlatego i które jest rodzone z ciebie Święte zostanie nazwane Syn Boga  36. I oto Elżbieta krewna twoja i ona która poczęła syna w starości jej i ten miesiąc szósty jest jej która jest nazywana bezpłodną  37. gdyż nie będzie niemożliwa u Boga wszelkie przesłanie  38. powiedziała zaś Mariam oto niewolnica Pana oby stało się mi według wypowiedzi twojej i odszedł od niej zwiastun  39. Wstawszy zaś Mariam w dniach tych poszła w górzystą z pośpiechem do miasta Judy  40. i weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę  41. i stało się jak usłyszała Elżbieta pozdrowienie Marii podskoczyło niemowlę w łonie jej i została napełniona Duchem Świętym Elżbieta  42. i zawołała głosem wielkim i powiedziała która jest błogosławiona ty wśród kobiet i który jest błogosławiony owoc łona twojego  43. I skąd mi to aby przyszłaby matka Pana mojego do mnie  44. Oto bowiem jak stał się głos pozdrowienia twojego w uszach moich podskoczyło w wesołości niemowlę w łonie moim  45. i szczęśliwa która uwierzyła że będzie spełnienie które są powiedziane jej od Pana  46. i powiedziała Mariam wywyższa dusza moja Pana  47. i rozweselił się duch mój w Bogu Zbawicielu moim  48. gdyż zwrócił uwagę na poniżenie niewolnicy Jego oto bowiem od teraz będą uważać za szczęśliwą mnie wszystkie pokolenia  49. gdyż uczynił mi wielkie rzeczy Mocny i Święte imię Jego  50. i miłosierdzie Jego na pokolenia pokoleń (dla) bojących się Go  51. Uczynił moc w ramieniu Jego rozproszył pysznych myśl serca ich  52. zdjął władców z tronów i wywyższył pokornych  53. głodujących nakarmił dobrami i którzy są bogaci posłał pustych  54. Ujął się za Izraelem chłopcem jego (by) zostać przypomniane miłosierdzie  55. tak, jak powiedział do ojców naszych Abrahamowi i nasieniu jego na wiek  56. Pozostała zaś Mariam z nią jakby miesiące trzy i wróciła do domu jej  57. zaś Elżbiecie został wypełniony czas urodzić jej i urodziła syna  58. i usłyszeli sąsiedzi i krewni jej że uczynił wielkim Pan miłosierdzie Jego z nią i współcieszyli się (z) nią  59. I stało się w ósmym dniu przyszli obrzezać dzieciątko i nazwali je za imieniem ojca jego Zachariaszem  60. A odpowiedziawszy matka jego powiedziała w żaden sposób ale zostanie nazwany Jan  61. I powiedzieli do niej że nikt jest w rodzinie twojej który jest nazywany imieniem tym  62. Skinęli zaś ojcu jego jaką- kolwiek oby wolę być nazywanym on  63. I poprosiwszy tabliczkę napisał mówiąc Jan jest imię jego i zdziwili się wszyscy  64. został otworzone (zostały otworzone) zaś usta jego od razu i język jego i mówił błogosławiąc Boga  65. I stał się na wszystkich strach sąsiadujących ich i w całej górzystej Judei był omawiany (były omawiane) wszystkie wypowiedzi te  66. i położyli wszyscy którzy usłyszeli w sercu ich mówiąc czym zatem dzieciątko to będzie i ręka Pana była z nim  67. I Zachariasz ojciec jego został napełniony Duchem Świętym i prorokował mówiąc  68. Błogosławiony Pan Bóg Izraela gdyż wejrzał i uczynił odkupienie ludowi Jego  69. i wzbudził róg zbawienia nam w domu Dawida chłopca jego  70. Tak, jak powiedział przez usta świętych od wieku proroków Jego  71. Zbawienie od wrogów naszych i z ręki wszystkich nienawidzących nas  72. (By) uczynić miłosierdzie z ojcami naszymi i zostać przypomnianym (o) przymierzu świętym Jego  73. przysiędze którą przysiągł względem Abrahama ojca naszego dać nam  74. Bez obaw z ręki wrogów naszych którzy zostali wyratowanymi służyć Mu  75. w świętości i sprawiedliwości przed Nim wszystkie dni życia naszego  76. i ty dzieciątko prorok Najwyższego zostaniesz nazwane poprzedzisz bowiem przed obliczem Pana przygotować drogi Jego  77. dać poznanie zbawienia ludowi Jego w uwolnieniu grzechów ich  78. przez głębokie uczucia miłosierdzia Boga naszego przez które wejrzał nas wschód z wysokości  79. (by) pokazać się w ciemności i cieniu śmierci siedzącym wyprostować stopy nasze na drogę pokoju  80. zaś dzieciątko wzrastało i było umacniane duchem i było na pustkowiach aż do dnia ukazania się go u Izraela 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Intelinearny Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org