Textus Receptus Oblubienicy

List do Hebrajczyków

Autor:
Misjonarz i duszpasterz nieznany z imienia.
Czas:
Ok. 60 r. po Chr.
Miejsce:
Nieznane. (Być może napisany w Italii do Żydów w Ziemi Izraela lub w Ziemi Izraela do Żydów w Italii).
Cel:
Przekonanie wierzących o wyjątkowości Jezusa Chrystusa i odwiedzenie ich od myśli o powrocie do Starego Przymierza.
Temat:
Jezus Chrystus ostatecznym objawieniem Boga.

Rozdział 1

1. W wielu częściach i na wiele sposobów od dawna Bóg powiedziawszy ojcom w prorokach  2. na końcach (w) dniach tych powiedział nam w Synu którego ustanowił dziedzicem wszystkiego przez którego i wieki uczynił  3. Ten będąc odblask chwały i wizerunek zrozumienia Jego niosąc zarówno wszystkie wypowiedzią mocy Jego przez samego siebie oczyszczenie uczyniwszy (z) grzechów naszych usiadł po prawej stronie wielkości na wysokościach  4. o tak wiele lepszy który stał się (od) zwiastunów ile różniejsze od nich dziedziczy imię  5. któremu bowiem powiedział niegdyś (ze) zwiastunów Syn mój jesteś Ty Ja dzisiaj zrodziłem Ciebie i znów Ja będę Mu za Ojca i On będzie Mi za Syna  6. Kiedy zaś znów wprowadziłbyś Pierworodnego na świecie zamieszkałym mówi i niech oddają cześć Mu wszyscy zwiastunowie Boga  7. i do wprawdzie zwiastunów mówi czyniący zwiastunów Jego wiatrami i publiczne sługi Jego ognia płomieniem  8. Do zaś Syna tron Twój Boże na wiek wieku laska prostolinijności laska Królestwa Twojego  9. umiłowałeś sprawiedliwość i znienawidziłeś bezprawie przez to namaścił Ciebie Bóg Bóg Twój oliwą rozweselenia od uczestników Twoich  10. i Ty podczas początków Panie ziemię ugruntowałeś i dzieła rąk Twoich są niebiosa  11. one zostaną zniszczone Ty zaś trwasz i wszystkie jak szata ulegną zestarzeniu  12. i jakby okrycie zawiniesz nimi i zostaną zmienione Ty zaś Tym samym jesteś i lata Twoje nie skończą się  13. Do kogo zaś (ze) zwiastunów powiedział niegdyś siądź po prawej strony mojej aż (kiedy)kolwiek umieściłbym wrogów Twoich podnóżkiem stóp Twoich  14. Czyż nie wszyscy są posługujące duchy ku posłudze którzy są wysłani z powodu zamierzających odziedziczać zbawienie 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Intelinearny Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org