Dosłowny

Textus Receptus Oblubienicy

Ewangelia Jana

Autor:
Apostoł Jan.
Czas:
Pomiędzy 85 a 90 r. po Chr.
Miejsce:
Efez.
Cel:
Przekazanie ludziom wiadomości o najważniejszych sprawach i prawdach zapewniających zbawienie.
Temat:
Jezus Chrystus, Zbawca świata, ostatecznym objawieniem Boga.


* Opis księgi pochodzi z Przekładu Dosłownego Pisma Świetego Starego i Nowego Przymierza EIB.

Rozdział 1

 Na początku było Słowo a Słowo było u Boga i Bóg był Słowo  Ono było na początku u Boga  Wszystkie przez Niego stało się i bez Niego stało się ani jedno co stało się  W Nim życie było a życie było światło ludzi  A światło w ciemności świeci i ciemność nią nie zawładnęła  Stał się człowiek który jest wysłany od Boga imię mu Jan  On przyszedł na świadectwo aby zaświadczyłby o świetle aby wszyscy uwierzyliby przez niego  Nie był on światło ale jedynie zaświadczyłby o świetle  Było światło prawdziwe które oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat  Na świecie był i świat przez Niego stał się i świat Go nie poznał  Do swego przyszedł i swoi Go nie przyjęli  Jak wielu zaś przyjęli Go dał im prawo dziećmi Boga stać się (tym) wierzącym w imię Jego  którzy nie z krwi ani z woli ciała ani z woli mężczyzny ale z Boga zostali zrodzeni  A Słowo ciało stało się i zamieszkało wśród nas i zobaczyliśmy chwałę Jego chwałę jako Jednorodzonego od Ojca pełne łaski i prawdy  Jan świadczy o Nim i wołał mówiąc Ten był o którym powiedziałem (Ten) za mną który przychodzi przede mną stał się bo pierwszy (ode) mnie był  A z pełni Jego my wszyscy otrzymaliśmy i łaskę zamiast łaski  O ile bowiem Prawo przez Mojżesza zostało dane łaska i prawda przez Jezusa Pomazańca stała się  Boga nikt widział kiedykolwiek Jednorodzony Syn będący na piersi Ojca On objawił  A takie jest świadectwo Jana gdy wysłali Judejczycy z Jerozolimy kapłanów i lewitów aby zapytaliby go ty kim jesteś  I wyznał i nie wyparł się i wyznał że nie jestem ja Pomazaniec  I zapytali go kim więc Eliasz jesteś ty i mówi nie jestem prorok jesteś ty i odpowiedział nie  Powiedzieli więc mu kim jesteś aby odpowiedź dalibyśmy (tym) którzy posłali nas co mówisz o sobie  Powiedział ja głos wołającego na pustkowiu prostujcie drogę Pana jak powiedział Izajasz prorok  A (ci) którzy są wysłani byli z faryzeuszów  I zapytali go i powiedzieli mu dlaczego więc zanurzasz jeśli ty nie jesteś Pomazaniec ani Eliasz ani prorok  Odpowiedział im Jan mówiąc ja zanurzam w wodzie pośród zaś was stał którego wy nie znacie  Ten jest za mną przychodzący który przede mną stał się któremu ja nie jestem godny aby rozwiązałbym Jego rzemyka (u) sandału  Te w Betabarze stało się za Jordanem gdzie był Jan który zanurza  Następnego dnia widzi Jan Jezusa przychodzącego do niego i mówi oto Baranek Boga biorący grzech świata  Ten jest o którym ja powiedziałem za mną przychodzi mąż który przede mną stał się bo pierwszy (ode) mnie był  A ja nie poznałem Go ale aby zostałby objawiony Izraelowi dla- tego przyszedłem ja w wodzie zanurzając  I poświadczył Jan mówiąc że widziałem Ducha zstępującego jakby gołębica z nieba i pozostał na Nim  A ja nie poznałem Go ale (Ten) który posłał mnie zanurzać w wodzie Ten mi powiedział na kogo- kolwiek zobaczyłbyś Ducha zstępującego i pozostającego na Nim Ten jest zanurzający w Duchu Świętym  I ja widziałem i zaświadczyłem że Ten jest Syn Boga  Następnego dnia znów stał Jan i z uczniów jego dwóch  I przypatrzywszy się (na) Jezusa przechodzącego mówi oto Baranek Boga  I usłyszeli go dwaj uczniowie mówiącego i podążyli za Jezusem  Obróciwszy się zaś Jezus i zobaczywszy ich podążających mówi im czego szukacie zaś powiedzieli Mu Rabbi co jest mówione które jest tłumaczone Nauczycielu gdzie pozostajesz  Mówi im przychodźcie a zobaczcie przyszli i zobaczyli gdzie pozostaje i u Niego pozostali dnia tego godzina zaś była jak dziesiąta  Był Andrzej brat Szymona Piotra jeden z (tych) dwóch którzy usłyszeli od Jana i którzy podążyli za Nim  Szuka on najpierw brata swego Szymona i mówi mu znaleźliśmy Mesjasza co jest które jest tłumaczone Pomazaniec  I przyprowadził go do Jezusa przypatrzywszy się zaś mu Jezus powiedział ty jesteś Szymon syn Jonasza ty zostaniesz nazwany Kefas to jest tłumaczone Piotr  Następnego dnia chciał Jezus wyjść do Galilei i znajduje Filipa i mówi (do) niego podąż za Mną  Był zaś Filip z Betsaidy z miasta Andrzeja i Piotra  Znajduje Filip Natanaela i mówi mu o którym napisał Mojżesz w Prawie i prorocy znaleźliśmy Jezusa syna Józefa z Nazaretu  I odpowiedział mu Natanael z Nazaretu może coś dobrego być mówi mu Filip chodź i zobacz  Zobaczył Jezus Natanaela przychodzącego do Niego i mówi o nim oto prawdziwie Izraelita w którym oszustwo nie jest  Mówi mu Natanael skąd mnie znasz odpowiedział Jezus i powiedział mu zanim cię Filip zawołać będącego pod figowcem zobaczyłem cię  Odpowiedział Natanael i mówi Mu Rabbi Ty jesteś Syn Boga Ty jesteś Król Izraela  Odpowiedział Jezus i powiedział mu gdyż powiedziałem ci zobaczyłem cię pod figowcem wierzysz większe niż te zobaczysz  I mówi mu amen amen mówię wam od teraz zobaczycie niebo które jest otwarte i zwiastunów Boga wstępujących i zstępujących na Syna człowieka
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Intelinearny Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org