Literacki Katolicki

Biblia Tysiąclecia*

III List Jana
(3 List św. Jana)

Autor:
Apostoł Jan.
Czas:
Ok. 90 r. po Chr.
Miejsce:
Efez.
Cel:
Prośba o przyjęcie misjonarzy i o wyprawienie ich w dalszą drogę.
Temat:
Współpraca na rzecz prawdy.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

  [Ja] prezbiter - do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie.    Umiłowany, życzę ci wszelkiej pomyślności i zdrowia, podobnie jak zaznaje pomyślności twoja dusza.    Ucieszyłem się bardzo z przybycia braci, którzy zaświadczyli o prawdzie twego [życia], bo ty istotnie postępujesz zgodnie z prawdą.    Nie znam większej radości nad tę, kiedy słyszę, że dzieci moje postępują zgodnie z prawdą.    Ty, umiłowany, postępujesz w duchu wiary, gdy pomagasz braciom, a zwłaszcza przybywającym skądinąd.    Oni to zaświadczyli o twej miłości wobec Kościoła; dobrze uczynisz, zaopatrując ich na drogę, zgodnie z wolą Boga.    Przecież wyruszyli w drogę dla imienia Jego, nie przyjmując niczego od pogan.    Powinniśmy zatem gościć takich ludzi, aby wspólnie z nimi pracować dla prawdy.    Napisałem kilka słów do wspólnoty, lecz Diotrefes, który pragnie być pierwszym wśród nich, nie przyjmuje nas.    Dlatego, gdy przybędę, upomnę go za jego wystąpienia i złośliwe wypowiedzi przeciwko nam. A nadto, jakby mu jeszcze tego było za mało, odmawia on udzielania gościny braciom, a tym, którzy chcą to uczynić, zabrania, a nawet wyklucza ich z Kościoła.    Umiłowany, nie naśladuj zła, lecz dobro. Ten, kto czyni dobrze, jest z Boga; ten zaś, kto czyni źle, Boga nie widział.    O Demetriuszu wszyscy dobrze świadczą, a nawet sama Prawda. Takie samo świadectwo wydajemy i my, a wiesz, że świadectwo nasze jest prawdziwe.    Wiele mógłbym ci napisać, ale nie chcę używać atramentu i pióra.    Mam bowiem nadzieję, że zobaczę cię wkrótce i wtedy osobiście porozmawiamy.    Pokój niech będzie z tobą! Przyjaciele ślą ci pozdrowienia. Pozdrów imiennie każdego z przyjaciół. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Tysiąclecia, wydanie V.
Prawo autorskie © 1999, Pallottinum. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1999 by Pallottinum. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible