Literacki Katolicki

Biblia Jakuba Wujka*

III List Jana
(3 List św. Jana)

Autor:
Apostoł Jan.
Czas:
Ok. 90 r. po Chr.
Miejsce:
Efez.
Cel:
Prośba o przyjęcie misjonarzy i o wyprawienie ich w dalszą drogę.
Temat:
Współpraca na rzecz prawdy.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

  Starszy, Gajowi namilszemu, którego ja miłuję w prawdzie.    Namilszy, modlę się, abyć się na wszytkim dobrze powodziło i abyś zdrów był, jako się dobrze powodzi duszy twojej.    Wielcem się uradował, gdy przyszli bracia i dali świadectwo prawdzie twojej, jako ty w prawdzie chodzisz.    Więtszej nad tę pociechy nie mam, jedno abych słyszał, że dziatki moje chodzą w prawdzie.    Namilszy, wiernie czynisz, cokolwiek działasz dla braciej, a to dla gości,    którzy świadectwo dali o miłości twej w oczach kościoła: które dobrze czyniąc, odprowadzisz godnie Bogu.    Abowiem dla imienia jego wyszli, nic nie biorąc od poganów.    My tedy takowe powinniśmy przyjmować, abyśmy byli pomocnikami prawdy.    Pisałbym był snadź kościołowi, ale ten, który miłuje przodkowanie między nami, Diotrepes, nie przyjmuje nas.    Przeto jeśli przydę, przypomnię uczynki jego, który czyni słowy złościwemi, szczebiocąc na nas, a jakoby na tym dosyć nie miał, ani sam przyjmuje braciej, i tym, co przyjmują, zabrania i z kościoła wyrzuca.    Namilszy, nie naszladuj złego, ale co jest dobrego. Ktoć dobrze czyni, z Boga jest, kto źle czyni, nie widział Boga.    Demetriuszowi świadectwo dają wszyscy i też sama prawda, lecz i my świadectwo dawamy: a wiesz, iż świadectwo nasze prawdziwe jest.    Miałem ci wiele pisać, alem ci nie chciał pisać inkaustem i piórem. Lecz się nadziewam rychło cię ujźrzeć, a ustnie mówić będziemy. Pokój tobie. Pozdrawiają cię przyjaciele. Pozdrów mianowicie przyjacioły.    - - - 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, Ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584–1595.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible