Dynamiczny

Ewangelie dla badaczy*

Ewangelia Mateusza

Rozdział 11

  I stało się gdy w pełni urzeczywistnił Iesus rozporządzając tym dwunastu uczniom swoim, przestąpił bazujac w tamtym stamtąd z przyczyny tego które skłaniało nauczać i ogłaszać w miastach ich.    Zaś Ioannes usłyszawszy w więzieniu dzieła wiadomego pomazańca, posławszy przez-z uczniów swoich    rzekł mu: Ty jesteś jakościowo ten wiadomy obecnie przychodzący albo czy drugiego z dwóch odmiennych żeby obecnie oczekiwalibyśmy jako doistotnego?    I odróżniwszy się dla odpowiedzi Iesus rzekł im: Wyprawiwszy się odnieście jako nowinę Ioannesowi które słyszycie i poglądacie:    ślepi ponownie poglądają poprzez wzniesienie spojrzenia do źródła w górze i chromi depczą wkoło, trędowaci są oczyszczani, i mający przytępione funkcje zmysłowego kontaktu słyszą, i umarli są wzbudzani, i żebrzący są zawiadamiani o łatwej nowinie,    i szczęśliwy jakościowo jest który jeżeliby nie uznałby się za poprowadzonego do pułapki we mnie.    W następstwie tych właśnie zaś wyprawiających się od prapoczątku począł sobie Iesus aby powiadać tłumom około Ioannesa: (Po) co wyszliście do tej spustoszonej opuszczonej krainy? Obejrzeć badawczo trzcinę pod przewodnictwem wiatru chwianą?    Ale po co wyszliście? Ujrzeć jakiegoś niewiadomego człowieka w miękkich z dwu stron ubranego? Oto ci te miękkie noszący w domach królów są.    Ale po co wyszliście? Ujrzeć niewiadomego proroka? Owszem, powiadam wam, i kogoś (l. coś) będącego wokół większym nadmiarem od niewiadomego proroka.    Ten właśnie jest jakościowo wokół którego od przeszłości jest pismem odwzorowane: Oto ja odprawiam wiadomego anioła mojego na przód doistotnego oblicza twego, który z góry sprzętami urządzi wiadomą drogę twoją w doistotnym przedzie twoim.    Istotne powiadam wam: nie był wzbudzony w spłodzonych i zrodzonych z kobiet większy od Ioannesa tego zanurzyciela dla pogrążenia i zatopienia w wodzie; ten zaś mniejszy w wiadomej królewskiej władzy niebios większy od niego jakościowo jest.    Od zaś wiadomych dni Ioannesa, tego zanurzyciela, aż do tej chwili ta królewska władza niebios doznaje gwałtu i gwałciciele zagrabiają ją.    Wszyscy bowiem Prorocy i Przydzielone obyczajowe prawo aż do Ioannesa złożyli proroctwa.    I jeżeli chcecie przyjąć, on jest jakościowo Elias, ten obecnie mający planowo obecnie przychodzić.    Ten mający uszy niech słucha.    Komu zaś upodobnię zrodzony rodzaj ten właśnie? Podobny jest jakimś dzieciom odgórnie siedzącym jako na swoim w rynkach, które zwracając się głosem istotnie ku drugim z dwu odmiennych rodzajów    powiadają: Zagraliśmy na dętym w zagrodzone powietrzne miejsce instrumencie wam i nie zatańczyliście, wyrzekliśmy treny pogrzebowe i nie zadaliście sobie żałobnych cięć na ciele.    Przyszedł bowiem Ioannes ani również jedzący ani również pijący, i powiadają: Jakieś bóstwo pochodzące od daimona ma.    Przyszedł ten wiadomy syn tego wiadomego człowieka jedzący i pijący, i powiadają: Zobaczcie-oto jakiś człowiek żarłok i winopijca, dzierżawców poboru z pełnych urzeczywistnień przyjaciel i uchybiających celu. I doznała usprawiedliwienia ta mądrość od tych dzieł swoich.    Wtedy począł sobie od prapoczątku aby lżyć te wiadome miasta w których stały się wiadome najliczniejsze moce jego, że nie zmieniły rozumowania:    Biada tobie, Chorazin; biada tobie, Bethsaida; że o ile w Tyrosie i Sidonie stały się te moce które się stały w was, dawno by we włosianym worze i popiele zmieniły rozumowanie.    Ponad liczbę tego powiadam wam: Tyrosowi i Sidonowi bardziej do trzymania w górze jakościowo będzie w dniu rozstrzygnięcia niż wam.    I ty Kafarnaum czy może aż do nieba będziesz wywyższone? Aż do hadesu zstąpisz; że o ile w Sodomach stały się te moce które się stały w tobie, pozostała by póki tego dnia dzisiaj.    Ponad liczbę tego powiadam wam, że ziemi Sodom bardziej do trzymania w górze jakościowo będzie w dniu rozstrzygnięcia niż tobie.    W owym stosownym momencie odróżniwszy się Iesus rzekł: Wypowiadając to samo wydzielam uznanie z siebie tobie ojcze, utwierdzający panie tego nieba i tej ziemi, że ukryłeś te właśnie od mądrych i puszczających razem ze swoim rozumowaniem, i odsłoniłeś je dziecinnie nie umiejącym budowania eposu;    owszem, ten ojciec, że w ten właśnie sposób łatwe wyobrażenie stało się w doistotnym przedzie twoim.    Wszystkie sprawy mnie jako jedna została przekazana pod przewodnictwem ojca mego, i żaden nie poznaje syna jeżeli nie ojciec, ani ojca ktoś poznaje jeżeli nie syn, i któremu jeżeli ewentualnie obecnie ewentualnie pragnie syn odsłonić.    Przyjdźcie tu istotnie do mnie wszyscy odbierający cięgi trudu i wystawieni pod brzemiona i ja zaprzestanę dla wzniesienia do źródła w górze was.    Unieście to jarzmo moje aktywnie na was i nauczcie się ode mnie, że uprzejmy i łagodny jakościowo jestem i poniżony sercem, i znajdziecie wzniesienie do źródła w górze przez zaprzestanie duszom waszym;    to bowiem jarzmo moje użyteczne i to brzemię moje lekkie jest. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Ewangelie dla badaczy : przekład filologiczny z języka greckiego według XXVII edycji Nestle-Aland Novum Testamentum Graece : opracowanie świeckie / wstęp, przekł., przypisy Sławomir Łuczkiewicz. Lublin : [s.n.], 2010. [wersja 3]

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible