Dynamiczny

Ewangelie dla badaczy*

Ewangelia Jana

Rozdział 2

  I tym dniem, tym trzecim, obchód ślubny stał się w Kanie Galilai, i była matka Iesusa tam.    Został wezwany zaś (i) Iesus i uczniowie jego do tego obchodu ślubnego.    I wskutek stawszego się niedostatecznym wina, powiada matka Iesusa istotnie do niego: Wino nie mają.    Powiada jej Iesus: Co mnie i tobie, kobieto? Jeszcze nie przybywa i jest obecna ta wiadoma godzina naturalnego okresu czasu moja.    Powiada matka jego usługującym: Które coś ewentualnie ewentualnie powiada wam, uczyńcie.    Były zaś tam kamienne naczynia na wodę sześć z góry w dół w obrzęd oczyszczenia Judajczyków leżące, pojmujące z dołu do góry po mierzące jednostki dwie albo trzy.    Powiada im Iesus: Naładujcie te naczynia na wodę od wody. I naładowali je aż do miejsc na górę.    I powiada im: Zaczerpnijcie teraz i przynoście prapoczątkowemu naczelnikowi uczty na trzech sofach. Ci zaś przynieśli.    Jak zaś posmakował ten naczelnik uczty tę wodę jako niewiadome wino stałą się - i nie od przedtem wiedział skąd jest, ci zaś usługujący od przedtem wiedzieli, ci którzy później zaczerpnęli tę wodę - przygłasza oblubieńca naczelnik uczty    i powiada mu: Wszystek jakiś człowiek wpierw to wiadome odpowiednio dogodne wino kładzie, i gdyby zostaliby odurzeni, to wiadome mniej liczne; ty upilnowałeś to odpowiednio dogodne wino aż do tej chwili.    Ten właśnie uczynił prapoczątek wiadomych znaków bożych Iesus w Kanie Galilai, i ujawnił jako światło tę sławę należącą do niego, i wtwierdzili jako do rzeczywistości do niego uczniowie jego.    Potem-za to właśnie zstąpił w dół do Kafarnaum on i matka jego i bracia jego i uczniowie jego, i tam pozostali nie wieloliczne dni.    I blisko było święto Pascha Judajczyków, i wstąpił na górę do Hierosolym Iesus.    I znalazł w świątyni wiadomych sprzedających woły i owce i gołębice mieszkające u człowieków i zestrzygaczy pieniędzy odgórnie siedzących jako na swoim;    i uczyniwszy rzymski bicz z linek z sitowia, wszystkich wyrzucił ze świątyni, zarówno owce jak i woły, i zmieniaczy drobnych monet na żydowskie wysypał zestrzyżyny pieniężne i stoły bankierskie z dołu w górę wywrócił,    i tym te gołębice sprzedającym rzekł: Unieście te właśnie w z tego miejsca, nie czyńcie dom ojca mojego jako dom importowego targowiska.    Wspomnieli sobie uczniowie jego że od przedtem w piśmie odwzorowane obecnie jest: Zazdrosna żarliwość rodowego domu twojego pożre mnie.    Odróżnili się dla odpowiedzi więc Judajczycy i rzekli mu: Co za znak boży okazujesz nam że te właśnie czynisz?    Odróżnił się dla odpowiedzi Iesus i rzekł im: Rozwiążcie miejsce osiedlenia bóstwa to właśnie, i w trzech dniach wzbudzę w górę je.    Rzekli więc Judajczycy: Czterdziestoma i sześcioma latami zostało zbudowane miejsce osiedlenia bóstwa to właśnie, i ty w trzech dniach wzbudzisz w górę je?    Ów zaś powiadał około miejsca osiedlenia bóstwa organizmu cielesnego swojego.    Gdy więc został wzbudzony w górę z umarłych, wspomnieli sobie uczniowie jego że to właśnie powiadał, i wtwierdzili do rzeczywistości temu odwzorowanemu pismu i temu odwzorowanemu w słowach wnioskowi który rzekł Iesus.    Jak zaś był w Hierosolymach w dniu Pascha w tym święcie, wieloliczni wtwierdzili jako do rzeczywistości do wiadomego imienia jego, oglądając dla znalezienia teorii jego znaki boże które czynił .    Sam zaś Iesus nie wtwierdzał jako do rzeczywistości siebie im przez to które czyniło go zdolnym rozeznawać wszystkich,    i że nie potrzebę miał aby ktoś zaświadczyłby około określonego człowieka, on sam bowiem rozeznawał co jakościowo było wewnątrz w tym człowieku. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Ewangelie dla badaczy : przekład filologiczny z języka greckiego według XXVII edycji Nestle-Aland Novum Testamentum Graece : opracowanie świeckie / wstęp, przekł., przypisy Sławomir Łuczkiewicz. Lublin : [s.n.], 2010. [wersja 3]

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible