Dynamiczny

Ewangelie dla badaczy*

Ewangelia Jana

Rozdział 12

  Wiadomy więc Iesus na przód sześciu dni święta Pascha przyjechał do Bethanii, tam gdzie był niewiadomy Lazaros którego wzbudził w górę z umarłych niewiadomy Iesus.    Uczynili więc mu główny posiłek tam, i wiadoma Martha usługiwała; wiadomy zaś Lazaros jeden był z leżących wstecz do źródła do posiłku razem z nim.    Ta więc Mariam wziąwszy rzymską litrę pachnidła nardu skłaniającego do wtwierdzenia do rzeczywistości wieloszacownego, namaściła nogi wiadomego Iesusa i wytarła włosami swymi nogi jego; zaś domostwo zostało uczynione pełnym z woni tego pachnidła.    Powiada zaś Iudas Mąż Przypadku jeden z uczniów jego, ten teraz mający planowo go teraz przekazywać:    Przez co to właśnie pachnidło nie zostało wyprowadzone na zewnątrz i sprzedane w zamian trzystu denarów i zostało dane żebrzącym?    Rzekł zaś to właśnie nie że około żebrzących była dbałość jemu, ale że kradzieżca był i pochwę na języki mając te rzucane dźwigał.    Rzekł więc Iesus: Puść od siebie ją, aby do wiadomego dnia wgrzebania mojego upilnowałaby ono.    Żebrzących bowiem zawsze macie wspólnie z sobą samymi, mnie zaś nie zawsze macie.    Rozeznał więc tłum wieloliczny z Judajczyków że tam jest, i przyszli nie przez wiadomego Iesusa wyłącznie jedynie, ale aby i wiadomego Lazarosa ujrzeliby którego wzbudził w górę z umarłych.    Uradzili sobie zaś prapoczątkowi kapłani aby i Lazarosa zabiliby,    że wieloliczni przez niego prowadzili się pod tym zwierzchnictwem z Judajczyków i wtwierdzali jako do rzeczywistości do Iesusa.    Tym dniem nazajutrz tłum wieloliczny przyszedłszy do święta, usłyszawszy że przyjeżdża Iesus do Hierosolym,    wzięli gałęzie palm feniksów i wyszli do podspotkania jemu, i jak zwierzęta wrzeszczeli: Więc zbawienie; dla łatwo odwzorowany we wniosku ten wiadomy przyjeżdżający w niewiadomym imieniu niewiadomego utwierdzającego pana, wiadomy król wiadomego Israela.    Znalazłszy zaś Iesus jakieś młode oślę, osiadł dla aktywnego związku na nie, z góry tak jak jest od przeszłości pismem odwzorowane:    Nie strachaj się córka Sion; zobacz-oto wiadomy król twój przyjeżdża odgórnie siedzący jako na swoim aktywnie na jakieś młode zwierzę osła.    Te właśnie nie rozeznali jego uczniowie jako to co pierwsze; ale gdy został wsławiony Iesus, wtedy wspomnieli sobie że te właśnie jako jedno było zależnie na nim pismem odwzorowane i te właśnie uczynili mu.    Świadczył więc tłum będący wspólnie z nim gdy Lazarosa przygłosił z pamiątkowego grobowca i wzbudził w górę go z umarłych.    Przez to właśnie podszedł do podspotkania mu tłum że usłyszeli tę okoliczność która ten właśnie usposobiła go zdolnym uczynić znak boży.    Więc farisaiosi rzekli istotnie do siebie samych: w teorii oglądacie że nie wspomagacie nic; ujrzyjcie-oto ten naturalny ustrój światowy do tyłu jego odszedł.    Byli zaś Helleni jacyś z tych wstępujących na górę aby złożyliby hołd do istoty w tym święcie.    Ci właśnie więc przyszli do istoty Filipposowi, temu od Bethsaidy Galilai, i wzywali do uwyraźnienia się go powiadając: Utwierdzający panie, chcemy tego wiadomego Iesusa ujrzeć.    Przychodzi Filippos i powiada Andreasowi; przychodzi Andreas i Filippos i powiadają temu Iesusowi.    Zaś Iesus odróżnia się w odpowiedzi im powiadając: Przyszła wiadoma godzina naturalnego okresu czasu aby zostałby wsławiony określony syn określonego człowieka.    Istotne istotnego powiadam wam, jeżeliby nie wiadome jądro wiadomego zboża padłszy do ziemi odumarłoby, ono samo wyłącznie jedyne pozostaje; jeżeliby zaś odumarłoby, wieloliczny owoc przynosi.    Ten obecnie lubiący wiadomą duszę swoją, przez zatracenie odłącza ją; i ten obecnie nienawidzący wiadomą duszę swoją w wiadomym naturalnym ustroju światowym tym właśnie, do niewiadomego życia organicznego niewiadomego eonowego utrzyma pod strażą ją.    Jeżeli ewentualnie mnie ktoś ewentualnie obecnie usługuje, mnie niech wdraża się, i tam gdzie jakościowo jestem ja, tam i wiadomy usługujący, ten mój własny, jakościowo będzie. Jeżeli ewentualnie ktoś mnie ewentualnie obecnie usługuje, będzie szacował go wiadomy ojciec.    Teraz dusza moja od przeszłości jest zamącona, i co ewentualnie rzekłbym? Ojcze, ocal mnie z godziny naturalnego okresu czasu tej właśnie? Ale przez to właśnie przyjechałem do sfery godziny tej właśnie.    Ojcze, wsław twoje wiadome imię. Przypłynął więc głos z wewnątrz wiadomego nieba: I wsławiłem, i na powrót wsławię.    Więc tłum, ten stojący i usłyszawszy, powiadał: Uczynił grzmot skłonnym stać się. Inni powiadali: Jakiś anioł jemu zagadał.    Odróżnił się niewiadomy Iesus i rzekł: Nie na wskroś przez we mnie głos ten właśnie stał się, ale na wskroś przez w was.    Teraz rozróżniające rozstrzygnięcie jest wiadomego naturalnego ustroju światowego tego właśnie, teraz wiadomy prapoczątkowy i stąd naczelny wiadomego naturalnego ustroju światowego tego właśnie będzie wyrzucony na zewnątrz,    i ja jeżeliby zostałbym wywyższony z wewnątrz tej ziemi, wszystkich wyciągnę istotnie do mnie samego.    To właśnie zaś powiadał oznaczając sygnałem od bogów którą śmiercią przedtem miał planowo obecnie odumierać.    Odróżnił się więc jemu tłum: My usłyszeliśmy z Przydzielonego obyczajowego prawa że wiadomy pomazaniec pozostaje do sfery funkcji tego eonu, i jakże powiadasz ty że obowiązuje mogącym zostać wywyższonym uczynić określonego syna określonego człowieka? Kto jakościowo jest ten właśnie wiadomy syn wiadomego człowieka?    Rzekł więc im Iesus: Jeszcze przez mały naturalny okres czasu określone światło wewnątrz w was jakościowo jest. Depczcie wkoło teraz tak jak to światło macie, aby nie niewiadome zaciemnienie was zupełnie schwyciłoby; i ten depczący wkoło wewnątrz w tym zaciemnieniu nie wie od przeszłości gdzie prowadzi się pod zwierzchnictwem.    Tak jak to światło macie, wtwierdzajcie jako do rzeczywistości do tego światła, aby synowie światła stalibyście się. Te właśnie zagadał (określony) Iesus, i odszedłszy został ukryty od nich.    Wobec tyle to właśnie zaś jego znaki boże uczyniwszego w doistotnym przedzie ich, nie wtwierdzali jako do rzeczywistości do niego,    aby ten odwzorowany wniosek Esaiasa proroka zostałby uczyniony pełnym który rzekł: Utwierdzający panie, kto wtwierdził jako do rzeczywistości temu słuchowi z zaświata naszemu, i to ramię niewiadomego utwierdzającego pana komu zostało odsłonięte?    Przez to właśnie nie mogli wtwierdzać jako do rzeczywistości, że na powrót rzekł Esaias:    Oślepił trwale ich oczy i uczynił skrzepłym ich serce, aby nie ujrzeliby oczami i nie zrozumieliby sercem i nie zostaliby obróceni, i nie uleczę ich.    Te właśnie rzekł Esaias, że ujrzał wiadomą sławę jego, i zagadał około niego.    Jednakowoż wszakże i z prapoczątkowych wieloliczni wtwierdzili jako do rzeczywistości do niego, ale przez farisaiosów nie potwierdzali mówieniem tego samego, aby nie odłączeni od grupy zbierania do razem staliby się;    umiłowali bowiem wiadomą sławę określonych człowieków bardziej niż tę właśnie wiadomą sławę określonego boga.    Iesus zaś krzyknął i rzekł: Ten wtwierdzający jako do rzeczywistości do mnie, nie wtwierdza do mnie, ale do tego który posłał mnie;    i ten dla znalezienia teorii oglądający mnie, ogląda tego który posłał mnie.    Ja jako nieokreślone światło do określonego naturalnego ustroju światowego przyszedłem aby wszystek wtwierdzający jako do rzeczywistości do mnie w określonym zaciemnieniu nie pozostałby.    I jeżeliby ktoś moich usłyszałby tych spływających wysłowień czynów i nie utrzymałby pod strażą, ja nie rozstrzygam go; nie bowiem przyszedłem aby rozstrzygnąłbym ten naturalny ustrój światowy, ale aby ocaliłbym ten ustrój.    Ten przez odmówienie miejsca na położenie unieważniający mnie i nie biorący te spływające wysłowienia czynów moje, ma rozstrzygającego go: ten odwzorowany wniosek który zagadałem, ów rozstrzygnie go w tym wiadomym ostatnim dniu.    Ze ja ze mnie samego nie zagadałem, ale ten który posłał mnie, niewiadomy ojciec, on mi wskazówkę dał co aby rzekłbym i co zagadałbym.    I od przeszłości wiem że ta wskazówka jego niewiadome życie organiczne niewiadome eonowe jest. Które więc ja gadam, z góry tak jak spłynął mi ten ojciec, w ten właśnie sposób gadam. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Ewangelie dla badaczy : przekład filologiczny z języka greckiego według XXVII edycji Nestle-Aland Novum Testamentum Graece : opracowanie świeckie / wstęp, przekł., przypisy Sławomir Łuczkiewicz. Lublin : [s.n.], 2010. [wersja 3]

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible