Literacki

Uwspółcześniona Biblia Gdańska*

Ewangelia Jana

Rozdział 2

  A trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa.    Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów.    A gdy zabrakło wina, matka Jezusa powiedziała do niego: Nie mają wina.    Jezus jej odpowiedział: Co ja mam z tobą, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina.    Jego matka powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, co wam powie.    A było tam sześć stągwi kamiennych, postawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących każda dwa albo trzy wiadra.    Jezus im powiedział: Napełnijcie te stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi.    Wtedy powiedział do nich: Zaczerpnijcie teraz i zanieście przełożonemu wesela. I zanieśli.    A gdy przełożony wesela skosztował wody, która stała się winem (a nie wiedział, skąd pochodziło, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli), zawołał oblubieńca.    I powiedział do niego: Każdy człowiek najpierw podaje dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. A ty dobre wino zachowałeś aż do tej pory.    Taki początek cudów uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił swoją chwałę, i uwierzyli w niego jego uczniowie.    Potem on, jego matka, jego bracia i jego uczniowie poszli do Kafarnaum i mieszkali tam kilka dni.    A ponieważ zbliżała się Pascha żydowska, Jezus poszedł do Jerozolimy.    I zastał w świątyni sprzedających woły, owce i gołębie oraz tych, którzy siedzieli i wymieniali pieniądze.    A zrobiwszy bicz z powrozków, wypędził wszystkich ze świątyni, także owce i woły, rozsypał pieniądze wymieniających i poprzewracał stoły.    A do sprzedających gołębie powiedział: Wynieście to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca domu kupieckiego.    I przypomnieli sobie jego uczniowie, że jest napisane: Gorliwość o twój dom zżarła mnie.    Wtedy Żydzi zapytali: Jaki nam znak pokażesz, skoro to czynisz?    Odpowiedział im Jezus: Zburzcie tę świątynię, a w trzy dni ją wzniosę.    Wtedy Żydzi powiedzieli: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a ty ją w trzy dni wzniesiesz?    Ale on mówił o świątyni swego ciała.    Gdy więc zmartwychwstał, jego uczniowie przypomnieli sobie, że im to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wypowiedział Jezus.    A gdy był w Jerozolimie podczas Paschy w święto, wielu uwierzyło w jego imię, widząc cuda, które czynił.    Ale Jezus nie powierzał im samego siebie, bo on znał wszystkich;    I nie potrzebował, aby mu ktoś dawał świadectwo o człowieku. On bowiem wiedział, co było w człowieku. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Updated Gdansk Bible – UWSPÓŁCZEŚNIONA BIBLIA GDAŃSKA
Copyright © 2018 Fundacja Wrota Nadziei. Released under the Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.
eBible.org
Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible