Dosłowny

Textus Receptus Oblubienicy*

II List Jana
(2 List św. Jana)

Autor:
Apostoł Jan.
Czas:
Ok. 90 r. po Chr.
Miejsce:
Efez.
Cel:
Ostrzeżenie wierzących przed odstępcami podważającymi prawdę o Boskości i człowieczeństwie Jezusa Chrystusa.
Temat:
Prawda i miłość — broń przeciw fałszywej nauce.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

  Starszy (do) wybranej pani i (do) dzieci jej które ja miłuję w prawdzie i nie ja sam ale i wszyscy którzy znają prawdę    ze względu na prawdę pozostającą w nas i z nami będzie na wiek    Będzie z wami łaska miłosierdzie pokój od Boga Ojca i od Pana Jezusa Pomazańca Syna Ojca w prawdzie i miłości    Uradowałem się bardzo że znalazłem z dzieci twoich chodzących w prawdzie tak, jak przykazanie otrzymaliśmy od Ojca    A teraz proszę ciebie pani nie jak przykazanie piszący ci nowe ale które mieliśmy od początku aby miłowalibyśmy jedni drugich    a to jest miłość aby postępowalibyśmy według przykazań Jego to jest przykazanie tak, jak słyszeliście od początku aby w nim chodzilibyście    Gdyż liczni zwodziciele wyszli na świat nie wyznający Jezusa Pomazańca przychodzącego w ciele to jest zwodziciel i w miejsce Pomazańca    Uważajcie (na) siebie aby nie zniszczylibyście co wypracowaliście ale zapłatę pełną odebralibyście    Każdy przekraczający i nie pozostający w nauce Pomazańca Boga nie ma pozostający w nauce Pomazańca ten i Ojca i Syna ma    Jeśli ktoś przychodzi do was i tej nauki nie przynosi nie przyjmujcie go do domu i radować się mu nie mówcie    Bo mówiący mu radować się jest wspólnikiem czynów jego niegodziwych    Wiele mając wam pisać nie chciałem przez papier i atrament ale mam nadzieję przyjść do was i ustami do ust powiedzieć aby radość nasza byłaby która jest wypełniona    Pozdrawia(ją) cię dzieci siostry twojej wybranej amen 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible