Dosłowny

Textus Receptus Oblubienicy*

I List do Tesaloniczan

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 43 lata).
Czas:
Ok. 51 r. po Chr.
Miejsce:
Korynt.
Cel:
Zachęcenie wierzących do wytrwałego trzymania się zasad chrześcijańskiego życia, wyjaśnienie sprawy zmartwychwstania oraz okoliczności powtórnego przyjścia Jezusa.
Temat:
Powtórne przyjście Pana Jezusa dniem zwycięstwa dla wierzących.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  Paweł i Sylwan i Tymoteusz zgromadzeniu Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Pomazańcu łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Pomazańca    Dziękujemy Bogu zawsze za wszystkich was wspomnienie (o) was czyniąc w modlitwach naszych    nieustannie pamiętając (o) waszym dziele wiary i trudzie miłości i wytrwałości nadziei (co, do) Pana naszego Jezusa Pomazańca przed Bogiem i Ojcem naszym    wiedząc bracia którzy są umiłowani przez Boga wybranie wasze    że dobra nowina nasza nie stała się w was w Słowie jedynie ale i w mocy i w Duchu Świętym i w pełni wielkiej tak, jak wiecie jakimi staliśmy się w was dla was    A wy naśladowcy nasi staliście się i Pana przyjąwszy Słowo w ucisku wielkim z radością Ducha Świętego    tak, że stać się wam wzorem (dla) wszystkich wierzących w Macedonii i Achai    Od was bowiem jest rozniesione Słowo Pana nie jedynie w Macedonii i Achai ale i w każdym miejscu wiara wasza względem Boga wyszła że nie potrzebę nam mieć mówić coś    sami bowiem o nas oznajmiają jakie wejście mieliśmy do was i jak nawróciliście się do Boga od bożków (by) być niewolnikami Bogu żyjącemu i prawdziwemu    I oczekiwać Syna Jego z niebios którego wzbudził z martwych Jezusa który ratuje nas z gniewu przychodzącego 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible