Dosłowny

Textus Receptus Oblubienicy*

List do Hebrajczyków

Autor:
Misjonarz i duszpasterz nieznany z imienia.
Czas:
Ok. 60 r. po Chr.
Miejsce:
Nieznane. (Być może napisany w Italii do Żydów w Ziemi Izraela lub w Ziemi Izraela do Żydów w Italii).
Cel:
Przekonanie wierzących o wyjątkowości Jezusa Chrystusa i odwiedzenie ich od myśli o powrocie do Starego Przymierza.
Temat:
Jezus Chrystus ostatecznym objawieniem Boga.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  W wielu częściach i na wiele sposobów od dawna Bóg powiedziawszy ojcom w prorokach    na końcach (w) dniach tych powiedział nam w Synu którego ustanowił dziedzicem wszystkiego przez którego i wieki uczynił    Ten będąc odblask chwały i wizerunek zrozumienia Jego niosąc zarówno wszystkie wypowiedzią mocy Jego przez samego siebie oczyszczenie uczyniwszy (z) grzechów naszych usiadł po prawej stronie wielkości na wysokościach    o tak wiele lepszy który stał się (od) zwiastunów ile różniejsze od nich dziedziczy imię    któremu bowiem powiedział niegdyś (ze) zwiastunów Syn mój jesteś Ty Ja dzisiaj zrodziłem Ciebie i znów Ja będę Mu za Ojca i On będzie Mi za Syna    Kiedy zaś znów wprowadziłbyś Pierworodnego na świecie zamieszkałym mówi i niech oddają cześć Mu wszyscy zwiastunowie Boga    i do wprawdzie zwiastunów mówi czyniący zwiastunów Jego wiatrami i publiczne sługi Jego ognia płomieniem    Do zaś Syna tron Twój Boże na wiek wieku laska prostolinijności laska Królestwa Twojego    umiłowałeś sprawiedliwość i znienawidziłeś bezprawie przez to namaścił Ciebie Bóg Bóg Twój oliwą rozweselenia od uczestników Twoich    i Ty podczas początków Panie ziemię ugruntowałeś i dzieła rąk Twoich są niebiosa    one zostaną zniszczone Ty zaś trwasz i wszystkie jak szata ulegną zestarzeniu    i jakby okrycie zawiniesz nimi i zostaną zmienione Ty zaś Tym samym jesteś i lata Twoje nie skończą się    Do kogo zaś (ze) zwiastunów powiedział niegdyś siądź po prawej strony mojej aż (kiedy)kolwiek umieściłbym wrogów Twoich podnóżkiem stóp Twoich    Czyż nie wszyscy są posługujące duchy ku posłudze którzy są wysłani z powodu zamierzających odziedziczać zbawienie 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible