Dosłowny

Textus Receptus Oblubienicy*

II List do Koryntian

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 48-50 lat).
Czas:
Między 55 a 57 r. po Chr.
Miejsce:
Macedonia.
Cel:
Odnowienie zaufania między apostołem a wspólnotą kościoła w Koryncie.
Temat:
Moc poprzez upokorzenie i słabość.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  Paweł wysłannik Jezusa Pomazańca przez wolę Boga i Tymoteusz brat zgromadzeniu Boga będącemu w Koryncie razem ze świętymi wszystkimi będącymi w całej Achai    łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Pomazańca    Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Pomazańca Ojciec okazów miłosierdzia i Bóg każdej pociechy    (Ten) pocieszający nas w każdym ucisku naszym w móc nas pocieszać (tych) w każdym ucisku przez pocieszanie którą jesteśmy pocieszani sami przez Boga    Gdyż tak, jak obfituje (obfitują) cierpienia Pomazańca w nas tak przez Pomazańca obfituje i pociecha nasza    Czy to zaś jesteśmy uciskani dla waszego pocieszenia i zbawienia działającego w wytrwałości tych cierpień które i my cierpimy    czy to jesteśmy pocieszani dla waszego pocieszenia i zbawienia a nadzieja nasza mocna o was wiedzący że tak, jak uczestnicy jesteście cierpień tak i pocieszenia    Nie bowiem chcemy (aby) wy nie rozumieć bracia o ucisku naszym (tym) który stał się nam w Azji że w nadmiarze zostaliśmy obciążeni ponad moc tak, że zostać zrozpaczonymi my i (co do) żyć    Ale sami w sobie samych wyrok śmierci powzięliśmy aby nie pokładający ufności bylibyśmy na sobie samych ale na Bogu wzbudzającym martwych    który z tak wielkiej śmierci wyratował nas i ratuje w którym nabraliśmy nadziei że i jeszcze wyratuje    współdziałając i was za nas prośbą aby od wielu twarzy (ten) względem nas dar łaski przez wielu otrzymałby dziękczynienie za nas    Bo chluba nasza ta jest świadectwo sumienia naszego że w prostocie i szczerości Boga nie w mądrości cielesnej ale w łasce Boga postępowaliśmy na świecie obficiej zaś przy was    Nie bowiem inne piszemy wam ale lub które czytacie lub i poznajecie mam nadzieję zaś że i aż do końca poznacie    tak, jak i poznaliście nas po części że chluba wasza jesteśmy tak, jak i wy nasza w dniu Pana Jezusa    I (w) tym przekonaniu chciałem do was przyjść wcześniej aby drugą łaskę mielibyście    i przez was przejść do Macedonii i znów z Macedonii przyjść do was i przez was zostać wyprawionym do Judei    To więc planując czy jakąś zatem lekkomyślnością posłużyłem się lub co planuję według ciała planuję aby byłoby u mnie (to) tak tak i nie nie    Wierny zaś Bóg że Słowo nasze do was nie stało się tak i nie    Bowiem Boga Syn Jezus Pomazaniec (ten) wśród was przez nas który został ogłoszony przeze mnie i Sylwana i Tymoteusza nie stał się tak i nie ale tak w Nim stało się    Ile bowiem obietnice Boga w Nim tak i w Nim amen Bogu na chwałę przez nas    (Tym) zaś utwierdzającym nas razem z wami w Pomazańcu i który namaścił nas Bóg    i który opieczętował nas i który dał zadatek Ducha w sercach naszych    Ja zaś świadka Boga przywołuję sobie na moją duszę że oszczędzając was już nie przyszedłem do Koryntu    Nie że panujemy nad waszą wiarą ale współpracownicy jesteśmy radości waszej bowiem wiarą stanęliście 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible