Dosłowny

Textus Receptus Oblubienicy*

I List do Tymoteusza

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 56 lub 58 lat).
Czas:
Ok. 64 lub 66 r. po Chr.
Miejsce:
Rzym lub Filippi.
Cel:
Wsparcie trzydziestoletniego duszpasterza radami na temat kierowania lokalną wspólnotą kościoła.
Temat:
Jezus Chrystus podstawą nauczania, a wiara czynna w miłości – jego celem.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  Paweł wysłannik Jezusa Pomazańca ze względu na nakaz Boga Zbawiciela naszego i Pana Jezusa Pomazańca nadziei naszej    Tymoteuszowi szczeremu dziecku w wierze łaska miłosierdzie pokój od Boga Ojca naszego i Jezusa Pomazańca Pana naszego    Tak, jak zachęciłem ciebie (by) pozostać w Efezie idąc do Macedonii aby nakazałbyś niektórym nie inaczej nauczać    ani wystrzegać się baśni i rodowodów nie kończących się które spory przydają raczej lub zbudowanie Boga w wierze    zaś koniec nakazu jest miłość z czystego serca i sumienia dobrego i wiary nieobłudnej    (z) czym niektórzy rozminąwszy się zostali odwróceni ku czcze mówienie    chcąc być nauczyciele Prawa nie rozumiejąc ani co mówią ani o czym twierdzą mocno    Wiemy zaś że dobre Prawo jeśli ktoś nim zgodnie z prawem posługiwałby się    wiedząc to że sprawiedliwemu Prawo nie jest położone niemającym Prawa zaś i niepodporządkowanym bezbożnym i grzesznikom nieświątobliwym i profanującym ojcobójcom i matkobójcom mordercom    rozpustnikom homoseksualistom handlarzom ludźmi kłamcom krzywoprzysięzcom i jeśli coś inne będącej zdrową nauce jest przeciwne    według dobrej nowiny chwały szczęśliwego Boga (od) którego otrzymałem powierzoną ja    A wdzięczność mam (Temu) który umocnił mnie Pomazańcowi Jezusowi Panu naszemu że wiernego mnie uznał umieściwszy w posługę    wcześniej będącego bluźniącą i prześladowcą i zuchwałym ale dostąpiłem litości gdyż nie rozumiejąc uczyniłem w niewierze    Ponad obfitowała zaś łaska Pana naszego z wiarą i miłością w Pomazańcu Jezusie    Wierne Słowo i całego przyjęcia godne że Pomazaniec Jezus przyszedł na świat grzeszników uratować (z) których pierwszy jestem ja    ale przez to dostąpiłem litości aby we mnie pierwszym ukazałby Jezus Pomazaniec całą cierpliwość na wzór mających wierzyć z powodu Niego w życie wieczne    zaś Królowi wieków niezniszczalnemu niewidzialnemu jedynemu mądremu Bogu szacunek i chwała na wieki wieków amen    Ten nakaz podaję ci dziecko Tymoteuszu według wyprzedzających do ciebie prorokowań aby brałbyś udział w wojnie w nich dobrą służbę wojskową    mając wiarę i dobre sumienie które niektórzy odtrąciwszy o wiarę przeżyli rozbicie się okrętu    (z) których jest Himenajos i Aleksander których przekazałem szatanowi aby zostaliby korygowani aby nie bluźnić 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible