Dosłowny

Textus Receptus Oblubienicy*

List do Kolosan

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 52 lata).
Czas:
Ok. 60 r. po Chr.
Miejsce:
Rzym, areszt domowy
Cel:
Podkreślenie prawdy, że duchowy rozwój dokonuje się dzięki więzi z Chrystusem opartej na wierze, a nie dzięki przestrzeganiu religijnych rytuałów, tajemniczym związkom ze światem ducha i znajomości zasad rzekomo rządzących rzeczywistością.
Temat:
Chrystus w nas – nadzieja chwały.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  Paweł wysłannik Jezusa Pomazańca przez wolę Boga i Tymoteusz brat    w Kolosach świętym i wiernym braciom w Pomazańcu łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Pomazańca    Dziękujemy Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Pomazańca zawsze za was modląc się    usłyszawszy (o) wierze waszej w Pomazańca Jezusa i miłości ku wszystkim świętym    z powodu nadziei która jest odłożona (dla) was w niebiosach (o) której wcześniej usłyszeliście w słowie prawdy dobrej nowiny    (tej) przybywającej do was tak, jak i w całym świecie i jest wydającą owoc tak, jak i w was od którego dnia usłyszeliście i poznaliście łaskę Boga w prawdzie    tak, jak i nauczyliście się od Epafrasa umiłowanego współniewolnika naszego który jest wierny dla was sługa Pomazańca    i który ujawnił nam waszą miłość w Duchu    Z powodu tego i my od którego dnia usłyszeliśmy nie powstrzymujemy się za was modląc się i prosząc aby zostalibyście wypełnieni (w) poznaniu woli Jego w całej mądrości i zrozumieniu duchowym    (by) postępować wam godnie Pana w całym przypodobaniu się w każdym dziele dobrym wydające owoce i którzy otrzymują wzrost w poznaniu Boga    w każdej mocy będąc umacniani na mocy chwały Jego ku całej wytrwałości i cierpliwości z radością    dziękując Ojcu który uzdolnił nas do części (w) dziedzictwie świętych w świetle    który wyratował nas z władzy ciemności i przestawił do Królestwa Syna miłości Jego    w którym mamy odkupienie przez krew Jego uwolnienie (od) grzechów    który jest obraz Boga niewidzialnego pierworodny całego stworzenia    gdyż w Nim zostało stworzone wszystkie w niebiosach i na ziemi widzialne i niewidzialne czy to trony czy to panowania czy to zwierzchności czy to władze wszystkie przez Niego i dla Niego jest stworzone    i On jest przed wszystkimi i wszystkie w Nim stanęło razem    i On jest Głowa Ciała zgromadzenia której jest początek pierworodny z martwych aby stałby się we wszystkim sam dostępując pierwszeństwa    gdyż w Nim miał upodobanie (aby) całe wypełnienie zamieszkać    i przez Niego (aby) pojednać z powrotem wszystkie ku Niemu uczyniwszy pokój przez krew krzyża Jego przez Niego czy to na ziemi czy to w niebiosach    I was niegdyś będących którzy są obcymi i wrogów myśli w czynach niegodziwych teraz zaś pojednał z powrotem    w ciele ciała Jego przez śmierć (aby) postawić przy was (jako) świętych i niewinnych i nienagannych wobec Niego    jeśli oczywiście trwacie (w) wierze którzy są ugruntowani i mocni i nie którzy są wzruszeni od nadziei dobrej nowiny którą usłyszeliście która została ogłoszona w całym stworzeniu pod niebem której stałem się ja Paweł sługa    Który teraz raduję się w cierpieniach moich za was i wyrównuję niedostatki ucisków Pomazańca w ciele moim za ciało Jego którym jest zgromadzenie    której stałem się ja sługa według zarządzenia sprawami domowymi Boga które zostało dane mi względem was wypełnić Słowo Boga    tajemnicę która jest ukrytą od wieków i od pokoleń teraz zaś została objawiona świętym Jego    którym chciał Bóg oznajmić czym bogactwo chwały tajemnicy tej wśród pogan która jest Pomazaniec w was nadzieja chwały    którego my zwiastujemy napominając każdemu człowiekowi i nauczając każdego człowieka w całej mądrości aby moglibyśmy postawić przy każdego człowieka (jako) doskonałego w Pomazańcu Jezusie    ku czemu i trudzę się walcząc według działania Jego (tego) działającego we mnie w mocy 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible