Biblia Jakuba Wujka*

Księga Malachiasza

Autor:
Malachiasz.
Czas:
Ok. 450 r. p. Chr.
Miejsce:
Judea.
Cel:
Obnażenie uchybień moralnych narodu i wezwanie do korekty.
Temat:
Życie w umiłowaniu Boga podstawą wszelkiego powodzenia.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  Brzemię słowa PANskiego do Izraela, w ręce Malachiasza.    Umiłowałem was, mówi JAHWE. I rzekliście: W czymżeś nas umiłował? Izali Ezaw nie był brat Jakobowi? mówi PAn, a umiłowałem Jakoba,    a Ezaw miałem w nienawiści. I położyłem góry jego spustoszeniem, a dziedzictwo jego pustynią smoków.    A jeśli rzecze Idumea: Jesteśmy skażeni, ale wróciwszy się zbudujemy, co jest zepsowano, to mówi JAHWE zastępów: Ci budować będą, a ja rozwalę. I nazowią je granicami niezbożności, i ludem, na który się rozgniewał JAHWE aż na wieki.    I oczy wasze oglądają, i wy rzeczecie: Niech będzie uwielbion PAn nad granicą Izrael!    Syn ma w uczciwości ojca, a sługa pana swego: jeśli tędy ociec ja jestem, gdzież jest cześć moja? A jeślim ja Pan, gdzież jest bojaźń moja? mówi PAn zastępów do was, o kapłani, którzy gardzicie imieniem moim. I rzekliście: W czymżeśmy wzgardzili imię twoje?    Ofiarujecie na ołtarzu moim chleb zmazany, a mówicie: Czymeśmy cię zmazali? Tym, że mówicie: Stół PAński wzgardzon jest.    Jeśli ofiarujecie ślepe na ofiarę, aza nie źle jest? I jeśli ofiarujecie chrome i chore, aza nie źle jest? Ofiaruj to książęciu twemu, jeśli mu się podoba abo jeśli przyjmie oblicze twoje! mówi JAHWE zastępów.    A teraz błagajcie oblicze Boże, żeby się smiłował nad wami (bo z ręki waszej zstało się to), jeśli jako przyjmie oblicza wasze, mówi JAHWE zastępów.    Kto jest między wami, który by zamykał wrota i zapalał na ołtarzu moim darmo? Nie mam chęci do was, mówi JAHWE zastępów, i daru nie przyjmę z ręki waszej.    Bo od wschodu aż do zachodu wielkie jest imię moje między narody, a na każdym miejscu poświęcają i ofiarują imieniowi memu ofiarę czystą: bo wielkie jest imię moje między narody - mówi JAHWE zastępów.    A wy splugawiliście je tym, co mówicie: Stół PANski splugawion jest i co nań kładą wzgardzone jest z ogniem, który je pożera.    I rzekliście: Oto z roboty, i zdmuchnęliście je, mówi JAHWE zastępów, a wnieśliście z wydartków chrome i chore i wnieśliście dar. Izali ji przyjmę z ręki waszej? mówi JAHWE.    Przeklęty zdradliwy, który ma w trzodzie swojej samca, a uczyniwszy ślub, ofiaruje ułomne PAnu. Bom ja król wielki, mówi JAHWE zastępów, a imię moje straszne między narody. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, Ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584–1595.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible