Biblia Jakuba Wujka*

Księga Nahuma

Autor:
Nahum.
Czas:
Ok. 664-612 r. p. Chr.
Miejsce:
Ziemia Judy.
Cel:
Zapowiedź upadku Niniwy.
Temat:
Ukaranie Asyrii.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  Brzemię Niniwe: Księgi widzenia Nahum Elcesejczyka.    Bóg rzewniwy i mszczący się JAHWE, mszczący się JAHWE i mający zapalczywość; mszczący się JAHWE nad nieprzyjaciółmi swemi a gniewający się na przeciwniki swoje;    JAHWE cierpliwy a wielkiej mocy, a oczyściając nie uczyni niewinnym; JAHWE - w burzej i w wichrze drogi jego, a mgły proch nóg jego.    Fukający morze i wysuszający je, a wszytkie rzeki w pustynią obracający. Zemdlał Basan i Karmel i kwiat Libański uwiądł.    Góry poruszyły się przed nim, a pagórki spustoszały i ziemia się zatrzęsła od oblicza jego, i świat i wszyscy mieszkający na nim.    Przed obliczem zagniewania jego kto stanie, a kto się sprzeciwi w gniewie zapalczywości jego? Zagniewanie jego wylało się jako ogień i skały rozpłynęły się od niego.    Dobry JAHWE i posilający w dzień utrapienia, a zna mające nadzieję w nim.    I w powodzi przemijającej dokonanie uczyni miejsca jego, a nieprzyjaciele jego ciemności przeszladować będą.    Cóż myślicie przeciw PANU? Dokończenie on uczyni: nie powstanie dwojaki ucisk.    Bo jako ciernie społecznie się wiąże, tak biesiada ich pospołu pijących: będą zniszczeni jako słoma suchości pełna.    Z ciebie wynidzie myślący przeciwko JAHWE złość, rozbierając na myśli wystąpienie.    To mówi JAHWE: Choćby doskonałymi byli i tak więcej było, tak też będą postrzyżeni i przeminie. Utrapiłem cię i nie utrapię cię więcej.    A teraz złamię laskę jego z grzbieta twego i związki twoje potargam.    I rozkaże o tobie JAHWE, nie będzie siano imieniem twoim więcej. Z domu Boga twego wygubię rycinę i licinę, położę grób twój, boś jest niepoczciwy.    Oto na górach nogi opowiadającego i zwiastującego pokój: święć, Judo, święta twoje a oddawaj śluby twoje, bo nie przyda więcej, aby przeszedł po tobie Belial: wszytek zginął. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, Ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584–1595.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible