Biblia Jakuba Wujka*

Księga Sofoniasza

Autor:
Sofoniasz.
Czas:
Ok. 640-609 r. p. Chr. (czasy odnowy za panowania Jozjasza).
Miejsce:
Judea.
Cel:
Zapowiedź sądu nad Judą i odnowy wśród narodów ziemi.
Temat:
Odnowa, nie kara, jest ostatecznym celem Boga.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  Słowo PANSkie, które się zstało do Sofoniasza, syna Chus, syna Godoliasza, syna Amariasza, syna Ezecjasza, za dni Jozjasza, syna Ammon, króla Judzkiego.    Zbierając zbiorę wszytko z oblicza ziemie, mówi JAHWE.    Zbierając człowieka i bydlę, zbierając ptastwo powietrzne i ryby morskie; a upadki będą niezbożnych i wytracę ludzie z oblicza ziemie, mówi PAn.    A wyciągnę rękę moję na Judę i na wszytkie mieszkające w Jeruzalem. I wytracę z miejsca tego ostatki Baal i imiona Ministrów z kapłany.    I te, którzy się kłaniają na dachach wojsku niebieskiemu, a kłaniają się i przysięgają na JAHWE, i przysięgają na Melchom.    I którzy się odwracają od tyłu PANskiego, i którzy nie szukali JAHWE, i nie pytali się o nim.    Milczcie przed obliczem Pana Boga, bo blisko jest dzień PANski, bo zgotował Pan ofiarę, poświęcił wezwane swoje.    I będzie w dzień ofiary PANskiej, nawiedzę książęta i syny królewskie, i wszytkie, którzy się oblekli w odzienie cudzoziemskie.    I nawiedzę każdego, który hardzie wchodzi na próg onego dnia, którzy napełniają dom Pana Boga swego nieprawością i zdradą.    I będzie onego dnia, mówi Pan, głos wołania od bramy rybnej, a wycie od Wtórej i skruszenie wielkie od pagórków.    Wyjcie, obywatele Stępy! Umilkł wszytek lud Chanaan, wytraceni są wszyscy uwinieni w srebro.    I będzie czasu onego, będę szperał Jeruzalem z świecami i nawiedzę męże, którzy polgnęli w drożdżach swoich, którzy mówią w sercach swoich: Nie uczyni Pan dobrze i nie uczyni źle.    I będzie moc ich rozchwycenie, a domy ich na pustki; i zbudują domy, a nie będą mieszkać, i nasadzą winnice, a nie będą pić wina ich.    Blisko jest dzień PANski wielki, blisko jest i spieszny barzo: głos dnia PANskiego gorzki, będzie tam utrapion mężny.    Dzień gniewu, dzień on, dzień utrapienia i ucisku, dzień nieszczęścia i nędzy, dzień ciemności i mroku, dzień chmury i wichru,    dzień trąby i krzyku na miasta obronne i na węgły wysokie.    I utrapię ludzie, i będą chodzić jako ślepi, bo zgrzeszyli JAHWE, i będzie wylana krew ich jako ziemia, a ciała ich jako gnój.    Ale i srebro ich i złoto ich nie będzie ich mogło wybawić w dzień gniewu PANskiego; w ogniu rzewniwości jego pożarta będzie wszytka ziemia: bo dokonanie z prędkością uczyni wszytkim mieszkającym na ziemi. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, Ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584–1595.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible