Literacki Katolicki

Biblia Jakuba Wujka*

List Judy

Autor:
Juda, brat Pański.
Czas:
Ok. 65 r. po Chr.
Miejsce:
Ziemia Izraela.
Cel:
Ostrzeżenie wierzących przed fałszywymi nauczycielami.
Temat:
Walka o wiarę.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.


  Juda, sługa Jezusów Chrystusów, a brat Jakubów, tym, którzy są w Bogu Ojcu umiłowani, a w Jezusie Chrystusie zachowani i wezwani.    Miłosierdzie i pokój, i miłość niech się wam wypełni.    Namilejszy, wszelaką pilność czyniąc, abym do was pisał o społecznym waszym zbawieniu, miałem za potrzebną pisać wam, prosząc, abyście bojowali o wiarę raz świętym podaną.    Abowiem wtrącili się niektórzy ludzie (którzy dawno na ten sąd są naznaczeni) niezbożni, którzy Boga naszego łaskę obracają w rozpustność i przą się samego Panującego i Pana naszego Jezusa Chrystusa.    A chcę wam przypomionąć, gdyż raz wszytko wiecie, iż Jezus wybawiwszy lud z ziemie Egipskiej, zasię te potracił, którzy nie wierzyli.    A Anjoły, którzy nie zachowali zacności swej, ale mieszkanie swoje opuścili, na sąd dnia wielkiego związkami wiecznemi pod chmurą zachował.    Jako Sodoma i Gomora, i pograniczne miasta, tymże sposobem zwszeteczniawszy i udawszy się za cudzym ciałem, zstały się przykładem ognia wiekuistego, karanie cierpiąc.    Tak i ciało plugawią, i zwierzchność odrzucają, i majestat bluźnią.    Gdy Michał Archanjoł z diabłem spór wiódł, spierając się o ciało Mojżeszowe, nie śmiał podnieść sądu bluźnierskiego, ale rzekł: Niech ci Pan rozkaże!    A ci, czegokolwiek nie wiedzą, bluźnią, a cokolwiek z przyrodzenia, jako nieme bydło rozumieją, w tym się psują.    Biada im, iż się drogą Kaimową udali, a zwiedzieniem Balaamowym zapłatą rozpuścili się, a w przeciwieństwie Korego poginęli.    Cić są plugawcy na biesiadach swoich spólnie biesiadujący bez bojaźni, samych siebie pasący, obłoki bezwodne, które od wiatrów tam i sam unoszone bywają, drzewa jesienne, nieużyteczne, dwakroć pomarłe, wykorzenione,    wały srogie morskie, przez piany zelżywości swoje wyrzucające, gwiazdy błąkające się, którym burza ciemności na wieki jest zachowana.    A prorokował i o tych Enoch, siódmy od Adama, mówiąc: Oto przyszedł Pan z tysiącmi świętych swoich,    aby czynił sąd przeciwko wszytkim i strofował wszytki niezbożniki ze wszytkich uczynków ich niezbożnych, które niezbożnie płodzili, i ze wszytkich przykrości, które mówili przeciw Bogu niezbożni grzesznicy.    Cić są szemracze narzekający, chodzący wedle pożądliwości swych, a usta ich mówią nadętości, dziwujący się osobam dla pożytku.    Lecz wy, namilejszy, pamiętacie na słowa, które są przedtym powiadane od Apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa,    którzy wam powiadali, że w ostateczny czas przydą naśmiewcy, chodzący według swych pożądliwości w niezbożnościach.    Cić są, którzy się sami odłączają, cieleśni, Ducha niemający.    Lecz wy, namilszy, budując się sami na naświętszej wierze waszej, w Duchu Ś. modląc się,    sami się w miłości Bożej zachowajcie, oczekiwając miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku żywotowi wiecznemu.    A jedne osądzone karzcie,    a drugie zachowajcie, wyrywając z ognia. A innych litujcie w bojaźni, mając w nienawiści i onę, która cielesna jest, pokalaną suknią.    A temu, który was może zachować bez grzechu i postawić przed oblicznością chwały swojej niepokalane w radości w przyszciu Pana naszego Jezusa Chrystusa,    samemu Bogu, zbawicielowi naszemu, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego chwała i wielmożność, rozkazowanie i władza przed wszelkim wiekiem i teraz, i na wszytkie wieki wieków. Amen. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, Ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584–1595.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible