Biblia Jakuba Wujka*

Księga Amosa

Autor:
Amos.
Czas:
Ok. 753 r. p. Chr. (w przedziale 760-740 r. p. Chr.), ok. 30 lat przed upadkiem Izraela.
Miejsce:
Betel.
Cel:
Zapowiedź sądu nad sąsiadami Izraela i nad samym Izraelem oraz wezwanie do opamiętania.
Temat:
Powszechna odpowiedzialność człowieka wobec Boga.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  Słowa Amos, który był między pasterzmi z Tekue: które widział, nad Izraelem za dni Ozjasza, króla Judzkiego, i za dni Jeroboama, syna Joas, króla Izraelskiego, przed dwiema laty trzęsienia ziemie.    I rzekł: JAHWE z Syjon zaryczy a z Jeruzalem da głos swój: i płakały ozdoby pasterzów a usechł wierzch Karmela.    To mówi JAHWE: Dla trzech występków Damaszku i dla czterzech nie nawrócę go: iż pomłócili wozmi żelaznymi Galaad.    I poślę ogień do domu Azael, i pożrze domy Banadad.    I skruszę zaworę Damaszku, i wytracę obywatela z pola bałwańskiego i trzymającego berło z domu rozkoszy, i będzie zaprowadzon lud Syryjski do Cyreny, mówi PAn.    To mówi JAHWE: Dla trzech występków Gazy i dla czterzech nie nawrócę go: iż przenieśli pojmanie doskonałe, aby je zamknęli w Idumejej.    A puszczę ogień na mury Gazy i pożrze domy jej.    I wytracę obywatela z Azotu i trzymającego berło z Askalonu, i obrócę rękę moję na Akkaron, i zginą pozostali z Filistymów, mówi JAHWE Bóg.    To mówi JAHWE Bóg: Dla trzech złości Tyru i dla czterzech nie nawrócę go: dlatego że zamknęli pojmanie doskonałe w Idumejej, a nie wspomnieli przymierza braterskiego.    I puszczę ogień na mur Tyrski i pożrze domy jego.    To mówi JAHWE: Dla trzech złości Edom i dla czterzech nie nawrócę go: przeszladował mieczem brata swego i zgwałcił miłosierdzie swoje, i trzymał dłużej zapalczywość swoję, i zagniewanie swe zachował aż do końca.    Puszczę ogień na Teman i pożrze domy Bosry    To mówi JAHWE: Dla trzech złości synów Ammon i dla czterzech nie nawrócę go: dlatego bo rozcinał brzemienne Galaad, żeby rozszerzył granice swe.    A rozniecę ogień na murze Rabba i pożrze domy jej w krzyku w dzień wojny i z wichrem w dzień ruszenia.    I pójdzie Melchom w niewolą, on i książęta jego społem, mówi JAHWE. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, Ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584–1595.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible