Biblia Jakuba Wujka*

Księga Jeremiasza

Autor:
Jeremiasz, Baruch oraz inni nieznani autorzy i redaktorzy (Jr 36:32; 51:64).
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń i datowanych mów: 627-586 r. p. Chr.; (2) redakcji Księgi: po 562 r. p. Chr.
Miejsce:
Jerozolima, ziemia Judy, nieokreślone miejsca zesłania.
Cel:
Ukazanie nieuchronności upadku narodu zbuntowanego przeciw Bogu.
Temat:
Bóg w obliczu nieodwracalnego zepsucia człowieka i tworzonych przez niego instytucji.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  Słowo Jeremiasza, syna Helcjaszowego, z kapłanów, którzy byli w Anatot w ziemi Beniamin.    Które słowo PANSKIE zstało się do niego za dni Jozjasza, syna Amon, króla Judzkiego, trzynastego roku królestwa jego.    A zstało się za dni Joakima, syna Jozjaszowego, króla Judzkiego, aż do skończenia jedenastego roku Sedecjasza, syna Jozjasza, króla Judzkiego, aż do przeprowadzenia Jeruzalem, miesiąca piątego.    I zstało się słowo PANskie do mnie, mówiąc:    Pierwej niżlim cię utworzył w żywocie, znałem cię i pierwej niżeliś wyszedł z żywota, poświęciłem cię i prorokiem między narody dałem cię.    I rzekłem: A, a, a, JAHWE Boże, oto nie umiem mówić, bom ja jest dziecina.    I rzekł JAHWE do mnie: Nie mów: Jestem dziecina. Bo na wszytko, na co cię poślę, pójdziesz, i wszytko, cokolwiek ci rozkażę, mówić będziesz.    Nie bój się oblicza ich, bom ja z tobą jest, abym cię wybawił, mówi JAHWE.    I wyciągnął JAHWE rękę swą, i dotknął się ust moich, i rzekł JAHWE do mnie: Otom dał słowa moje w usta twoje.    Otom cię dziś postanowił nad narodami i nad królestwy, abyś wyrywał i kaził, i wytracał, i rozwalał, i budował, i sadził.    I zstało się słowo Pańskie do mnie, mówiąc: Co ty widzisz, Jeremiaszu? I rzekłem: Laskę czującą ja widzę.    I rzekł JAHWE do mnie: Dobrześ widział, bo ja czuć będę nad słowem moim, abym je wypełnił.    I zstało się słowo PANskie po wtóre do mnie, mówiąc: Co ty widzisz? I rzekłem: Garniec podpalony ja widzę, a oblicze jego od północy.    I rzekł JAHWE do mnie: Od północy otworzy się złe na wszytkie obywatele ziemie.    Bo oto ja zwołam wszytkie rodzaje królestw północnych, mówi JAHWE, i przyjdą, i postawią każdy stolicę swą w weszciu bram Jerozolimskich i na wszytkich murach jego wokoło, i na wszystkich miastach Judzkich.    I będę mówić sądy moje z nimi o wszelaką złość ich, którzy mię opuścili, a ofiarowali bogom obcym i kłaniali się robocie rąk swoich.    A tak ty przepasz biodra twoje a wstań i mów do nich wszytko, co ja każę tobie. Nie bój się oblicza ich, bo ja uczynię, że się nie zlękniesz twarzy ich.    Abowiem ja uczyniłem cię dziś miastem obronnym i słupem żelaznym, i murem miedzianym na wszytkiej ziemi, królom Juda, książętom jego i kapłanom, i ludowi ziemie.    I będą walczyć na cię, a nie przemogą, bom ja z tobą jest, mówi JAHWE, abych cię wybawił. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, Ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584–1595.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible