Biblia Jakuba Wujka*

Księga Izajasza

Autor:
Izajasz.
Czas:
Ok. 745-686 r. p. Chr.
Miejsce:
Ziemia Judy.
Cel:
Obnażenie uchybień moralnych narodu, wezwanie do ich korekty, zapowiedź nadchodzącego upadku, kary i przyszłego powodzenia.
Temat:
Pojednanie z Bogiem podstawą powodzenia.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  Widzenie Izajasza, syna Amos, które widział nad Judą i Jeruzalem za dni Ozjasza, Joatana, Achasa i Ezechiasza królów Judzkich.    Słuchajcie, niebiosa, a weźmi w uszy ziemio, abowiem JAHWE mówił: Wychowałem syny i wywyższyłem, a oni mię wzgardzili!    Poznał wół pana swego i osieł żłób pana swego, a Izrael mię nie poznał, a lud mój nie zrozumiał!    Biada narodowi grzesznemu, ludowi nieprawością obciążonemu, nasieniu złemu, synom złośliwym! Opuścili JAHWE, bluźnili świętego Izraelowego, odwrócili się wstecz.    Na czymże was mam więcej karać, którzy przyczyniacie przestępstwa? Każda głowa chora, a każde serce żałośne.    Od stopy nogi aż do wierzchu głowy nie masz w nim zdrowia, rana i siność, i spuchły raz. Nie jest zawiązany ani lekarstwem opatrzony, ani oliwą zmiękczony.    Ziemia wasza spustoszona, miasta wasze ogniem popalone; krainę waszę przed wami cudzoziemcy pożerają i spustoszeje jako w zburzeniu nieprzyjacielskim.    I zostanie się córka Syjońska jako chłodnik w winnicy a jako budka w ogrodzie ogórkowym i jako miasta, które burzą.    By nam był JAHWE zastępów nie zostawił nasienia, bylibychmy jako Sodoma i zstalibyśmy się Gomorze podobni.    Słuchajcie słowa PANskiego, książęta Sodomskie, weźcie w uszy zakon Boga naszego, ludu Gomorski!    Cóż mi po mnóstwie ofiar waszych? mówi JAHWE. Pełenem całopalenia baranów i łoju tłustego bydła, i krwie cielców, i jagniąt, i kozłów nie chciałem.    Gdyście przychodzili przed oczy moje, kto tego szukał z rąk waszych, abyście chodzili po sieniach moich?    Nie ofiarujcież więcej ofiary próżno, kadzenie jest mi obrzydłością. Nowiu miesiąca i Szabbatu, i innych świąt, nie ścierpię, nieprawe są zbory wasze.    Nowi waszych i uroczystych świąt waszych nienawidzi dusza moja, zstały mi się przykre, zmordowałem się znosząc.    A gdy wyciągniecie ręce wasze, odwrócę oczy moje od was; a gdy rozmnożycie modlitwę, nie wysłucham, bo ręce wasze pełne są krwie!    Omyjcie się, czystymi bądźcie, odejmcie złość myśli waszych od oczu moich, przestańcie źle czynić!    Uczcie się dobrze czynić, szukajcie sądu, wspomagajcie uciśnionego, czyńcie sprawiedliwość sierocie, brońcie wdowy!    A przyjdźcie, a strofujcie mię, mówi JAHWE. Choćby były grzechy wasze jako szarłat, jako śnieg wybieleją; i choćby były czerwone jako karmazyn, będą białe jako wełna.    Jeśli zachcecie a posłuchacie mię, dóbr ziemie pożywać będziecie.    Ale jeśli nie zechcecie, a mnie ku gniewowi przywiedziecie, miecz was pożrze: bo usta PANskie mówiły!    Jako się zstało nierządnicą miasto wierne, pełne sądu? Sprawiedliwość mieszkała w nim, a teraz mężobójce.    Srebro twoje obróciło się w zużelicę, wino twoje zmieszało się z wodą.    Książęta twoje niewierne, towarzysze złodziejscy, wszyscy miłują dary a idą za nagrodą. Sierocie nie czynią sprawiedliwości, a sprawa wdowia nie przychodzi przed nie.    Przeto mówi JAHWE Bóg zastępów, mocny Izraelski: Ach, pocieszę się nad nieprzyjaciółmi swemi a pomszczę się nad przeciwniki memi!    I obrócę rękę swoję na cię, i wypalę do czysta zużelicę twoję, i odpędzę wszytkę cynę twoję.    I przywrócę sędzie twoje, jako przedtym byli, a rajce twoje jako z staradawna. Potym będziesz nazwano miastem sprawiedliwego, miastem wiernym.    Syjon w sądzie odkupione będzie i przywiodą je zaś w sprawiedliwości,    a zetrze złośniki i grzeszniki społem, a którzy JAHWE opuścili, będą wyniszczeni.    Bo będą pohańbieni od bałwanów, którym ofiarowali, i będziecie się wstydzić za ogrody, któreście byli obrali,    gdy będziecie jako dąb, którego liście opadło, i jako ogród bez wody    I będzie moc wasza jako perz z zgrzebi, a dzieło wasze jako iskra: i zapali się oboje pospołu, a nie będzie, kto by zgasił. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, Ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584–1595.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible