Biblia Jakuba Wujka*

Księga Ezdrasza
(Ezdraszowe (pierwsze))

Autor:
Ezdrasz: 7:27-9:15; pozostałe części: redaktorzy odpowiedzialni za 1-2Krn; tradycja żydowska również w tym przypadku wskazuje Ezdrasza.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 539-516 r. p. Chr. (Ezd 1-6; Ag 1:14); 458-433 r. p. Chr. (Ezd 7-10); (2) powstawania i redakcji Księgi: częściowo w trakcie opisywanych wydarzeń, a ostatecznie w latach 433-423 p. Chr.
Miejsce:
Babilonia, Judea.
Cel:
Ukazanie troskliwości Boga w okresie najtrudniejszych doświadczeń narodowych.
Temat:
Bóg gwarantem spełnienia się obietnic pomimo przeciwności dziejowych.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  Roku pierwszego Cyrusa, króla Perskiego, aby się wypełniło słowo PANSKIE z ust Jeremiaszowych, wzbudził JAHWE ducha Cyrusa, króla Perskiego, i puścił głos po wszytkim królestwie swym, i na piśmie, rzekąc:    To mówi Cyrus, król Perski: Wszytkie królestwa ziemskie dał mi JAHWE Bóg niebieski i ten mi rozkazał, abych mu zbudował dom w Jeruzalem, które jest w Żydowstwie.    Kto jest między wami ze wszytkiego ludu jego? Niechaj będzie z nimi JAHWE Bóg jego! Niech idzie do Jeruzalem, które jest w Żydowstwie, a niech buduje dom JAHWE Boga Izraelskiego (on ci jest Bóg), który jest w Jeruzalem.    A wszyscy inni po wszystkich miejscach, gdziekolwiek mieszkają, niech go podpomagają mężowie z miejsca swego, srebrem i złotem, i majętnością, i bydłem, oprócz co dobrowolnie ofiarują kościołowi Bożemu, który jest w Jeruzalem.    I powstali przedniejszy z ojców, z Judy i z Beniamin, i kapłani, i Lewitowie, i wszelki, którego Bóg ducha wzbudził, aby szli budować kościół PANSKI, który był w Jeruzalem.    I wszyscy, którzy byli w okolicy, wspomogli ręce ich naczyniem srebrnym i złotym, majętnością i bydłem, sprzętem, oprócz tego, co z dobrej wolej ofiarowali byli.    Król też Cyrus wyniósł naczynia kościoła PANSKIEGO, które był pobrał Nabuchodonozor z Jeruzalem i położył je był we zborze boga swego.    A Cyrus, król Perski, wyniósł je przez ręce Mitridata, syna Gazabar, i odliczył je Sassabasar, książęciu Judzkiemu.    I ta jest liczba ich: Czasz złotych trzydzieści, czasz srebrnych tysiąc, nożów dwadzieścia i dziewięć,    kubków złotych trzydzieści, kubków srebrnych drugich czterzy sta i dziesięć, inszego naczynia tysiąc.    Wszytkiego naczynia złotego i srebrnego pięć tysięcy i czterzy sta; wszytko wziął Sassabasar z temi, którzy wyszli z przeprowadzenia Babilońskiego do Jeruzalem. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, Ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584–1595.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible