Biblia Jakuba Wujka*

Księga Micheasza

Autor:
Micheasz.
Czas:
Ok. 740-715 r. p. Chr.
Miejsce:
Ziemia Izraela.
Cel:
Zapowiedź sądu, a następnie przebaczenia.
Temat:
Odnowa, do której droga wiedzie przez klęskę.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  Słowo PANskie, które się zstało do Micheasza Morastytczyka za dni Joatana, Achaza i Ezechiasza, królów Judzkich, które widział przeciw Samaryjej i Jeruzalem.    Słuchajcie, narodowie wszytcy, i niech słucha ziemia i napełnienie jej, a niech JAHWE Bóg będzie na was świadkiem, JAHWE z kościoła swego świętego!    Bo oto JAHWE wynidzie z miejsca swego, a znidzie i deptać będzie po wysokościach ziemie.    I zniszczeją góry pod nim, a doliny roztopnieją jako wosk od oblicza ognia i jako wody, które spadają z góry.    Dla występku Jakobowego wszytko to i dla grzechów domu Izraelowego. Która złość Jakobowa? Izali nie Samaria? A które wyżyny Judzkie? Izali nie Jeruzalem?    I położę Samarią, jako gromadę kamienia na polu, gdy sadzą winnice. I ściągnę kamienie jej w dolinę, i fundamenty jej odkryję.    A wszytkie ryciny jej będą porąbane i wszytkie zapłaty jej będą spalone ogniem, i wszytkie bałwany jej dam na zatracenie: bo z zapłaty nierządnice zgromadzone są i aż do zapłaty nierządnice wrócą się.    Dlatego płakać i wyć będę, będę chodził zewleczony i nagi, uczynię płacz jako smoków, a żałobę jako strusów.    Bo zwątpiona jest rana jej, bo przyszła aż do Judy, dotknęła się bramy ludu mego aż do Jeruzalem.    W Get nie oznajmujcie, łzami nie płaczcie, w domu Prochu prochem się posypujcie.    A idźcie sobie, mieszkanie Piękne, zelżone sromotą, nie wyszła, która mieszka na wyszciu, płacz Dom bliski weźmie po was, który sobie samemu stał.    Bo zaniemógł na dobre, który mieszka w gorzkościach, bo zstąpiło złe od JAHWE do bramy Jeruzalem.    Grzmot poczwórnych zdumienia mieszkającemu w Lachisz. Początkiem grzechu jest córce Syjońskiej, bo się w tobie nalazły występki Izraelskie.    Dlatego da najezdniki na dziedzictwo Get, domy kłamstwa ku zwiedzeniu królom Izraelskim.    Jeszcze dziedzica przywiodą tobie, która mieszkasz w Maresa, aż do Odollam przydzie sława Izraelowa.    Obłyś się i ostrzyż się dla synów rozkoszy twoich, rozszerz łysinę twoję jako orzeł, by w niewolą pobrano z ciebie. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, Ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584–1595.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible