Biblia Jakuba Wujka*

Księga Habakuka

Autor:
Habakuk.
Czas:
612-588 r. p. Chr. (czasy imperium neobabilońskiego, w Judzie panowanie Joasza i Sedekiasza).
Miejsce:
Ziemia Judy.
Cel:
Próba odpowiedzi, jak pogodzić Bożą pobłażliwość dla grzechu z Jego świętością.
Temat:
Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  Brzemię, które widział Habakuk prorok.    Dokądże, JAHWE, wołać będę, a nie wysłuchasz? Krzyczeć będę ktobie gwałt cierpiąc, a nie wybawisz?    Przeczżeś mi ukazał nieprawość i pracą, patrzyć na łup i niesprawiedliwość przede mną i zstał się sąd i sprzeciwieństwo potężniejsze.    Dlatego podrapan jest zakon i nie przyszedł aż do końca sąd, iż niezbożny przemaga przeciw sprawiedliwemu, dlatego wychodzi sąd przewrotny.    Pojźrzycie między narody a przypatrzcie się, dziwujcie się a zdumiejcie się: bo się zstał uczynek za dni waszych, któremu żaden wierzyć nie będzie, gdy ji będą powiadać.    Bo oto ja wzbudzę Chaldejczyki, naród gorzki a prędki, idący po szerokości ziemie, aby posiadł mieszkania nie swoje.    Straszny i ogromny jest, od niego samego sąd i brzemię jego wynidzie.    Lżejsze niż pardowie konie jego, a prędszy niż wilcy z wieczora. Rozbieżą się jezdni jego; bo jezdni jego z daleka przydą, latać będą jako orzeł kwapiący się ku jedzeniu.    Wszyscy na łupiestwo przydą, twarzy ich wiatr palący, i zgromadzi jako piasek poimanie.    A ten z królów tryumfy czynić będzie, a tyranowie błaznami u niego będą. Ten się będzie śmiał z każdego zamku: i usypie wał, i weźmi ji.    Tedy się odmieni duch i przeminie, i upadnie: Tać jest moc jego - boga jego.    Izaliś nie ty od początku, JAHWE Boże mój, święty mój, a nie umrzemy? JAHWE, na sąd postawiłeś go, i mocnego, abyś skarał, ugruntowałeś go.    Czyste są oczy twoje, abyś nie patrzył na złe, a patrzyć na nieprawość nie będziesz mógł. Przeczże patrzysz na nieprawość czyniące, a milczysz, gdy niezbożny pożera sprawiedliwszego niż sam?    I uczynisz ludzie jako ryby morskie i jako płaz nie mający wodza.    Wszytko wędą podniósł, wyciągnął je niewodem swoim i zgromadził w sieć swoję, dlatego się weselić i radować będzie.    Dlatego będzie ofiarował niewodowi swemu i uczyni ofiarę sieci swej: bo przez te utył dział jego i pokarm jego wyborny.    Dlatego tedy rozszerzył niewód swój, a zawżdy zabijać narodów nie przepuści. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, Ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584–1595.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible