Literacki Katolicki

Biblia Jakuba Wujka*

List do Kolosan

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 52 lata).
Czas:
Ok. 60 r. po Chr.
Miejsce:
Rzym, areszt domowy
Cel:
Podkreślenie prawdy, że duchowy rozwój dokonuje się dzięki więzi z Chrystusem opartej na wierze, a nie dzięki przestrzeganiu religijnych rytuałów, tajemniczym związkom ze światem ducha i znajomości zasad rzekomo rządzących rzeczywistością.
Temat:
Chrystus w nas – nadzieja chwały.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  Paweł, Apostoł Jezu Chrysta przez wolą Bożą, i Tymoteusz, brat:    tym, którzy są w Kolosiech, świętym i wiernej braciej w Chrystusie Jezusie.    Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze modląc się za was,    usłyszawszy wiarę waszę w Chrystusie Jezusie i miłość, którą macie ku wszytkim świętym,    dla nadzieje, która jest wam odłożona w niebie, którąście słyszeli w słowie prawdy Ewanielijej,    która przyszła do was, jako i na wszytkim świecie jest i owoc przynosi, i pomnaża się, jako i w was, ode dnia tego, któregoście usłyszeli i poznali łaskę Bożą w prawdzie,    jakoście się nauczyli od Epafra, namilszego spółsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusa Jezusa dla was,    który też nam oznajmił miłość waszę w Duchu.    Dlatego i my ode dnia, któregośmy usłyszeli, nie przestawamy za was się modlić i prosić, abyście byli napełnieni znajomości wolej jego we wszelakiej mądrości i wyrozumieniu duchownym;    abyście chodzili godnie, Bogu we wszem się podobając, w każdym uczynku dobrym owoc przynosząc i rostąc w znajomości Bożej,    umocnieni wszelaką mocą według możności jasności jego, we wszelakiej cierpliwości i nieskwapliwości z weselem,    dziękując Bogu Ojcu, który nas godnymi uczynił działu dziedzictwa świętych w światłości,    który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł w królestwo syna umiłowania swego,    w którym mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów.    Który jest obrazem Boga niewidzialnego pierworodny wszego stworzenia.    Abowiem w nim wszytkie rzeczy są stworzone na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, choć trony, choć państwa, choć księstwa, choć zwierzchności: wszytko przezeń i w nim jest stworzono,    a on jest przed wszytkimi, a wszytko w nim stoi,    i on jest głową ciała kościoła. Który jest początkiem, pierworodnym z umarłych: aby on był między wszytkimi, przodkowanie mając,    bo w nim upodobało się, aby wszytka zupełność mieszkała    a żeby przezeń pojednało się wszytko z nim, uspokoiwszy przez krew krzyża jego, bądź co na ziemi, bądź co w niebiesiech jest.    I was, którzyście niekiedy byli oddaleni i nieprzyjaciele umysłem w złośliwych uczynkach,    i teraz pojednał w ciele ciała swego przez śmierć, aby was wystawili święte i niepokalane, i nienaganione przez sobą.    Jeśli jedno trwacie w wierze ugruntowani i stateczni a nie poruszeni od nadzieje Ewanielijej, którąście słyszeli, która opowiadana jest wszelkiemu stworzeniu, które jest pod niebem, której ja, Paweł, zstałem się sługą.    Który się teraz raduję w utrapieniach za was i wypełniam to, czego nie dostawa utrapieniam Chrystusowym, w ciele moim za ciało jego, które jest kościół,    którego zstałem się ja sługą wedle szafowania Bożego, które mi jest dane do was, abych wypełniał słowo Boże,    tajemnicę, która była zakryta od wieków i od rodzajów, a teraz oznajmiona jest świętym jego,    którym chciał Bóg znajome uczynić bogactwa chwały tej tajemnice między Pogany, która jest Chrystus między wami, nadzieja chwały.    Którego my przepowiadamy, upominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelakiej mądrości, abyśmy wystawili każdego człowieka doskonałym w Chrystusie Jezusie:    w czym i pracuję, bojując według skuteczności jego, którą we mnie potężnie sprawuje. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, Ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584–1595.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible