Biblia Jakuba Wujka*

Księga Aggeusza

Autor:
Aggeusz oraz redaktor jego proroctw.
Czas:
29 sierpnia — 18 grudnia 520 r. p. Chr.
Miejsce:
Judea.
Cel:
Wezwanie do odbudowy świątyni.
Temat:
Postawienie spraw Bożych na pierwszym miejscu to warunek powodzenia.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  Roku wtórego Dariusza króla, miesiąca szóstego, pierwszego dnia miesiąca, zstało się słowo PANskie w ręce Aggeusza proroka do Zorobabela, syna Salatiel, książęcia Judzkiego, i do Jezusa, syna Josedek, kapłana wielkiego, mówiąc:    To mówi JAHWE zastępów, rzekąc: Lud ten mówi: Jeszcze czas nie przyszedł budowania domu PAńskiego.    I zstało się słowo w ręce Aggeusza proroka, mówiąc:    Izali wam jest czas mieszkać w domiech z ozdobnemi słupami, a dom ten pusty?    A teraz to mówi JAHWE zastępów: Połóżcie serca wasze na drogi wasze.    Sialiście wiele, a zwieźliście mało; jedliście, a nie najedliście się; piliście, a nie napiliście się; okryliście się, a nie zagrzaliście się; a kto zyski zbierał, kładł je w dziurawy mieszek.    To mówi JAHWE zastępów: Połóżcie serca wasze na drogi wasze.    Wstąpcie na górę, nawoźcie drzewa i zbudujcie dom, a będzie mi przyjemny i rozsławię się, mówi JAHWE.    Patrzyliście na więcej, a oto zstało się mniej; i wnieśliście do domu, i rozdmuchnąłem je. Dla której przyczyny? mówi JAHWE zastępów. Iż dom mój jest pusty, a wy się spieszycie każdy do domu swego.    Dlatego nad wami zakazano niebiosam, aby nie dawały rosy, i zakazano ziemi, aby nie dawała urodzaju swego.    I przyzwałem suchości na ziemię i na góry, i na pszenicę, i na wino, i na oliwę, i cokolwiek rodzi ziemia; i na ludzie, i na bydło, i na wszytkę pracę ręczną.    I usłyszał Zorobabel, syn Salatiel, i Jezus, syn Josedeków, kapłan wielki, i wszytek ostatek ludu głos JAHWE Boga swego i słowa Aggeusza proroka, jako posłał go JAHWE ich do nich, i bał się lud od oblicza PANskiego.    I rzekł Aggeusz, poseł PANski z posłów PANskich, do ludu, mówiąc: Ja jestem z wami, mówi JAHWE.    I wzbudził JAHWE ducha Zorobabel, syna Salatiel, książęcia Judzkiego, i ducha Jezusa, syna Josedek, kapłana wielkiego, i ducha innych ze wszego ludu: i weszli, i czynili dzieło w domu JAHWE zastępów, Boga swego.    - - - 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, Ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584–1595.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible