Biblia Jakuba Wujka*

Księga Zachariasza

Autor:
Zachariasz.
Czas:
520-518 r. p. Chr.; rozdziały 9-14 – w okresie późniejszym.
Miejsce:
Judea.
Cel:
Podniesienie na duchu narodu odbudowującego swój kraj po okresie niewoli.
Temat:
Pojednanie z Bogiem podstawą powodzenia.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  Miesiąca ósmego, roku wtórego Dariusza króla, zstało się słowo PANskie do Zachariasza, syna Barachiasza, syna Addo, proroka, mówiąc:    Rozgniewał się JAHWE na ojce wasze rozgniewaniem.    I rzeczesz do nich: To mówi JAHWE zastępów: Nawróćcie się do mnie, mówi JAHWE zastępów, a nawrócę się do was, mówi JAHWE zastępów.    Nie bądźcie jako ojcowie waszy, do których wołali prorocy pierwszy, mówiąc: To mówi JAHWE zastępów: Nawróćcie się od dróg waszych złych i od myśli waszych złośliwych. A nie słuchali ani dbali na mię, mówi JAHWE.    Gdzież są ojcowie waszy? A prorocy izali na wieki żyć będą?    Wszakoż słowa moje i prawa moje, którem rozkazał sługom moim prorokom, izali nie pojmały ojców waszych? I nawrócili się, i mówili: Jako był umyślił JAHWE zastępów uczynić nam według dróg naszych i według wynalazek naszych, uczynił nam.    Dnia dwudziestego i czwartego, jedenastego miesiąca sabat, roku wtórego Dariusza, zstało się słowo PANskie do Zachariasza, syna Barachiaszowego, syna Addo, proroka, mówiąc:    Widziałem w nocy, a oto mąż wsiadający na konia rydzego, a on stał między mirty, które były w głębi, a za nim konie rydze, strokate i białe.    I rzekłem: Co to zacz są, panie mój? I rzekł do mnie Anjoł, który mówił we mnie: Ja ukażę tobie, co to jest.    I odpowiedział mąż, który stał między mirty, i rzekł: Ci są, które posłał JAHWE, aby zbiegali ziemię.    I odpowiedzieli anjołowi PANskiemu, który stał między mirty, i rzekli: Zbiegaliśmy ziemię, a oto wszytka ziemia jest osiadła i odpoczywa.    I odpowiedział Anjoł PAński, i rzekł: JAHWE zastępów, pókiż się ty nie zlitujesz nad Jeruzalem i nad miasty Judzkimi, na któreś się rozgniewał? Już to siedemdziesiąty rok jest.    I odpowiedział PAn Anjołowi, który mówił we mnie, słowa dobre, słowa pocieszne.    I rzekł do mnie Anjoł, który mówił we mnie: Wołaj, mówiąc: To mówi JAHWE zastępów: Użaliłem się Jeruzalem i Syjona żalem wielkim.    A gniewem wielkim ja się gniewam na narody bogate: bo ja rozgniewałem się mało, a oni pomogli do złego.    Dlatego to mówi JAHWE: Wrócę się do Jeruzalem z litościami, a dom mój zbudowan będzie w nim, mówi JAHWE zastępów, i modła będzie rozciągniona nad Jeruzalem.    Jeszcze wołaj rzekąc: To mówi JAHWE zastępów: Jeszcze będą miasta moje opływać dobrami i jeszcze PAn pocieszy Syjon, i obierze jeszcze Jeruzalem.    I podniosłem oczy moje i ujźrzałem: a ono cztery rogi.    I rzekłem do anjoła, który mówił do mnie: Co to jest? I rzekł do mnie: Teć są rogi, które rozrzuciły Judę i Izraela i Jeruzalem.    I ukazał mi JAHWE czterzech rzemiesłników.    I rzekłem: Co ci idą czynić? Odpowiedział mówiąc: Te są rogi, które rozmiotały Judę, każdego z osobna, i żaden z nich nie podniósł głowy swej; i przyszli ci odstraszyć je, aby zrzucili rogi narodów, które podniosły róg na ziemię Judzką, aby ją rozproszyły. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, Ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584–1595.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible