Dosłowny

Textus Receptus Oblubienicy*

Ewangelia Mateusza

Rozdział 11

  I stało się kiedy skończył Jezus zarządzając dwunastoma uczniami Jego przeszedł stamtąd nauczać i głosić w miastach ich    zaś Jan usłyszawszy w więzieniu (o) czynach Pomazańca posławszy dwóch uczniów jego    powiedział Mu Ty jesteś przychodzący czy innego oczekujemy    A odpowiedziawszy Jezus powiedział im poszedłszy oznajmijcie Janowi co słyszycie i widzicie    Niewidomi odzyskują wzrok i kulawi chodzą trędowaci są oczyszczani i głuchoniemi słyszą martwi są wzbudzani a ubogim jest głoszona dobra nowina    i szczęśliwy jest który jeśli nie zostałby zgorszony przeze Mnie    Tym zaś gdy idą zaczął Jezus mówić tłumom o Janie co wyszliście na pustkowiu oglądać trzcinę przez wiatr która jest wstrząsana    Ale co wyszliście zobaczyć człowieka w miękkie szaty który jest przyodziany oto miękkie noszący w domach królów są    Ale co wyszliście zobaczyć proroka tak mówię wam i więcej (niż) proroka    Ten bowiem jest o którym jest napisane oto Ja wysyłam zwiastuna mojego przed obliczem Twoim który przygotuje drogę Twoją przed Tobą    Amen mówię wam nie jest wzbudzony wśród zrodzonych z kobiet większy (od) Jana Zanurzającego zaś mniejszy w Królestwie Niebios większy (od) niego jest    Od zaś dni Jana Zanurzającego aż do teraz Królestwo Niebios ulega gwałtowi i gwałtownicy porywają je    Wszyscy bowiem prorocy i Prawo aż do Jana prorokowali    I jeśli chcecie przyjąć on jest Eliasz mający przyjść    Mający uszy słuchać niech słucha    Komu zaś przyrównam pokolenie to podobne jest chłopczykom na rynkach siedzącym i przemawiającym do towarzyszy ich    i mówiąc zagraliśmy na flecie wam a nie zatańczyliście śpiewaliśmy żałobne pieśni wam a nie uderzyliście się (w pierś)    Przyszedł bowiem Jan ani jedzący ani pijący i mówią demona ma    Przyszedł Syn człowieka jedzący i pijący i mówią oto człowiek żarłok i nadużywający wina celników przyjaciel i grzeszników i została uznana za sprawiedliwą mądrość z dzieci jej    Wtedy zaczął łajać miasta w których stało się najwięcej dzieł mocy Jego że nie opamiętały się    Biada ci Chorozain biada ci Betsaido że jeśli w Tyrze i Sydonie stały się dzieła mocy które stały się w was dawno (kiedy)kolwiek w worze i popiele opamiętały się    Nadto mówię wam Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dniu sądu niż wam    i ty Kapernaum aż do nieba które zostało wywyższone aż do piekła zostaniesz strącone gdyż jeśli w Sodomie stały się dzieła mocy które stały się w tobie pozostały (kiedy)kolwiek aż do dzisiaj    Nadto mówię wam że ziemi Sodomy lżej będzie w dniu sądu niż tobie    W tej porze odpowiedziawszy Jezus powiedział wyznaję Cię Ojcze Panie nieba i ziemi że zakryłeś te przed mądrymi i rozumnymi i objawiłeś te niemowlętom    Tak Ojcze gdyż takie stało się upodobanie przed Tobą    Wszystkie mi zostało przekazane (zostały przekazane) przez Ojca mojego i nikt poznaje Syna jeśli nie Ojciec ani Ojca ktoś poznaje jeśli nie Syn i którym jeśli chciałby Syn objawić    Chodźcie do Mnie wszyscy trudzący się i którzy są obciążeni a Ja dam odpocząć wam    Weźcie jarzmo moje na was i nauczcie się ode Mnie że łagodny jestem i pokorny sercem a znajdziecie odpoczynek duszom waszym    Bowiem jarzmo moje łagodne i ciężar mój lekki jest 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible