Uwspółcześniona Biblia Gdańska*

Księga Powtórzonego Prawa

Rozdział 30

  A gdy spadnie na ciebie to wszystko, błogosławieństwo i przekleństwo, które przedłożyłem przed tobą, a wspomnisz je sobie w swym sercu pośród wszystkich narodów, do których JAHWE, twój Bóg, cię wypędzi;    I zawrócisz do JAHWE, swego Boga, i będziesz słuchał jego głosu we wszystkim, co ci dziś nakazuję, ty i twoi synowie, z całego swego serca i całą swoją duszą;    Wtedy JAHWE, twój Bóg, wyprowadzi cię z twego więzienia i zlituje się nad tobą, i przywróci, i zgromadzi cię ze wszystkich narodów, wśród których JAHWE, twój Bóg, cię rozproszył.    Choćby twoi wygnani byli na krańcu nieba, stamtąd zgromadzi cię JAHWE, twój Bóg, i stamtąd cię zabierze;    I JAHWE, twój Bóg, przyprowadzi cię do ziemi, którą odziedziczyli twoi ojcowie, i posiądziesz ją, i będzie ci wyświadczać dobro oraz rozmnoży cię bardziej niż twoich przodków.    JAHWE, twój Bóg, obrzeza twoje serce i serce twego potomstwa, abyś miłował JAHWE, swego Boga, z całego swego serca i całą swoją duszą, abyś żył.    I włoży JAHWE, twój Bóg, wszystkie te przekleństwa na twoich wrogów i na tych, którzy cię nienawidzą i którzy cię prześladowali.    A ty zawrócisz i będziesz słuchał głosu JAHWE i wypełniał wszystkie jego przykazania, które ci dziś nakazuję.    I JAHWE, twój Bóg, poszczęści tobie w każdej sprawie twych rąk, w owocu twego łona, w owocu twego bydła i w owocu twej ziemi, ku dobremu. JAHWE bowiem znowu będzie się cieszył tobą, czyniąc ci dobro, jak się cieszył twoimi ojcami;    Jeśli będziesz słuchał głosu JAHWE, swego Boga, by przestrzegać jego przykazań i ustaw zapisanych w księdze tego Prawa, i jeśli zawrócisz do JAHWE, swego Boga, z całego swego serca i całą swoją duszą.    To przykazanie bowiem, które ci dziś nakazuję, nie jest zakryte przed tobą ani nie jest zbyt dalekie;    Nie jest w niebie, byś miał mówić: Któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, i opowie je nam, abyśmy je wypełniali?    Nie jest też ono za morzem, byś miał mówić: Któż dla nas popłynie za morze i przyniesie je nam, i opowie je nam, abyśmy je wypełniali.    Lecz to słowo jest bardzo blisko ciebie, w twoich ustach i w twoim sercu, abyś je wypełniał.    Oto dziś położyłem przed tobą życie i dobro oraz śmierć i zło;    Gdyż dziś ci nakazuję, abyś miłował JAHWE, swego Boga, i chodził jego drogami, i przestrzegał jego przykazań, ustaw i praw, abyś żył i rozmnożył się, i JAHWE, twój Bóg, będzie ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść.    Jeśli zaś twoje serce odwróci się i nie posłuchasz, ale dasz się odwieść, będziesz oddawał pokłon innym bogom i im służył;    Oznajmiam wam dziś, że na pewno zginiecie i nie przedłużycie swych dni na ziemi, do której się przeprawiasz przez Jordan, aby tam wejść i posiąść ją.    Biorę dziś na świadków przeciwko wam niebo i ziemię, że położyłem przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz więc życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo;    I miłował JAHWE, swego Boga, słuchał jego głosu i do niego lgnął. On bowiem jest twoim życiem i przedłużeniem twoich dni, abyś mieszkał w ziemi, którą JAHWE poprzysiągł dać twoim ojcom: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Updated Gdansk Bible – UWSPÓŁCZEŚNIONA BIBLIA GDAŃSKA
Copyright © 2018 Fundacja Wrota Nadziei. Released under the Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.
eBible.org
Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible