Textus Receptus Oblubienicy*

II List Piotra

Rozdział 3

  Ten już umiłowani drugi wam piszę list w których pobudzam waszą przez przypomnienie szczerą myśl    (by) zostać przypomnianymi które są wcześniej powiedziane wypowiedzi przez świętych proroków i wysłanników naszych przykazania Pana i Zbawiciela    To najpierw wiedząc że przyjdą w ostatnim (ostatnich) dniach szydercy według własnych ich pożądliwości idący    i mówiący gdzie jest obietnica przyjścia Jego od kiedy bowiem ojcowie zostali uśpieni wszystkie tak trwa od początku stworzenia    Nie ukrywają bowiem sami tego chcąc że niebiosa były od dawna i ziemia z wody i przez wody która stanęła razem (przez) Boga Słowo    z powodu których wtedy świat wodą który został zatopiony zginął    zaś teraz niebiosa i ziemia (przez) to samo Słowo które są odłożone są (dla) ognia będąc zachowywani na dzień sądu i zguby bezbożnych ludzi    Jedno zaś to nie niech ukrywa się waszej umiłowani że jeden dzień przed Panem jak tysiąc lat i tysiąc lat jak dzień jeden    Nie zwleka Pan (z) obietnicą jak niektórzy (za) zwlekanie uważają ale jest cierpliwy względem nas nie chcąc (by) ktoś zginąć ale (by) wszyscy do nawrócenia dojść    Przyjdzie zaś dzień Pana jak złodziej w nocy w którym niebiosa z trzaskiem przeminą elementy zaś które są zapalane zostaną rozwiązane i ziemia i na niej dzieła zostaną spalone    one więc wszystkie będąc rozwiązanymi jakimi trzeba być wy w świętych zachowaniach i pobożnościach    oczekując i spiesząc się (na) przyjście Boga dnia poprzez które niebiosa które są rozpalane zostaną rozwiązane i elementy które są zapalane są stapiane    Nowych zaś niebios i ziemi nowej według obietnicy Jego oczekujemy w których sprawiedliwość zamieszkuje    Dlatego umiłowani tych oczekując postarajcie się nieskalani i nienaganni (przez) Niego zostać znalezieni w pokoju    A Pana naszego cierpliwość (za) zbawienie uznawajcie tak, jak i umiłowany nasz brat Paweł według mu która została dana mądrość napisał wam    jak i we wszystkich listach mówiąc w nich o tych w których jest trudne do zrozumienia pewne które niewykształceni i chwiejni przekręcają jak i pozostałe pisma na własną ich zgubę    Wy więc umiłowani wiedząc wcześniej strzeżcie się aby nie nieprawych błędem zostawszy razem odprowadzonymi wypadlibyście z własnej stałości    Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Pomazańca Jemu chwała i teraz i na dzień wieku amen 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Intelinearny Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible