Uwspółcześniona Biblia Gdańska*

Księga Powtórzonego Prawa

Rozdział 31

  Potem Mojżesz poszedł i powiedział te słowa całemu Izraelowi.    Powiedział do nich: Mam dziś sto dwadzieścia lat, nie mogę już wychodzić i wchodzić. A JAHWE powiedział mi też: Nie przejdziesz przez Jordan.    Sam JAHWE, twój Bóg, przejdzie przed tobą i on wytępi te narody przed tobą, a ty je posiądziesz. A Jozue przejdzie przed tobą, jak JAHWE powiedział.    I JAHWE uczyni im tak, jak uczynił Sichonowi i Ogowi, królom Amorytów, i ich ziemi, gdy ich zniszczył.    JAHWE wyda ich wam, a wy uczynicie im zgodnie ze wszystkimi przykazaniami, które wam nakazałem.    Wzmocnijcie się i bądźcie mężni, nie bójcie się ani się nie lękajcie ich, gdyż JAHWE, twój Bóg, on sam pójdzie z tobą, nie porzuci cię ani cię nie opuści.    Następnie Mojżesz przywołał Jozuego i powiedział do niego przed całym Izraelem: Wzmocnij się i bądź mężny, bo ty wejdziesz z tym ludem do ziemi, którą JAHWE poprzysiągł dać ich ojcom, a ty im ją dasz w dziedzictwo.    A sam JAHWE pójdzie przed tobą, on będzie z tobą, nie porzuci cię ani cię nie opuści. Nie bój się ani się nie lękaj.    Wtedy Mojżesz zapisał to prawo i oddał je kapłanom, synom Lewiego, którzy nosili arkę przymierza JAHWE, i wszystkim starszym Izraela.    Mojżesz nakazał im też: Po upływie każdego siódmego roku, w wyznaczonej porze roku darowania długów, w Święto Namiotów;    Gdy cały Izrael przybędzie, aby się stawić przed JAHWE, twoim Bogiem, na miejscu, które wybierze, odczytasz to prawo do uszu całego Izraela.    Zgromadzisz lud: mężczyzn, kobiety, dzieci i obcych, którzy są w obrębie twoich bram, aby słuchali i uczyli się, aby się bali JAHWE, swojego Boga, i pilnowali wypełnienia wszystkich słów tego prawa.    Ich synowie, którzy jeszcze nie znają, niech też słuchają i uczą się bać JAHWE, waszego Boga, po wszystkie dni waszego życia na ziemi, do której przeprawiacie się przez Jordan, aby ją posiąść.    Potem JAHWE powiedział do Mojżesza: Oto zbliżają się dni twojej śmierci. Przywołaj Jozuego i stawcie się w Namiocie Zgromadzenia, a ja mu wydam polecenie. Poszedł więc Mojżesz i Jozue i stawili się w Namiocie Zgromadzenia.    I JAHWE ukazał się w namiocie w słupie obłoku. A słup obłoku stanął nad wejściem do namiotu.    I JAHWE powiedział do Mojżesza: Oto zaśniesz ze swoimi ojcami, a ten lud powstanie i będzie uprawiał nierząd, idąc za bogami cudzoziemców tej ziemi, do której wchodzi, by wśród nich zamieszkać, i opuści mnie, i złamie moje przymierze, które z nim zawarłem.    W tym dniu zapłonie mój gniew przeciwko nim, opuszczę ich i skryję swe oblicze przed nimi, a oni będą pożarci i spotka ich wiele nieszczęść i utrapień i powiedzą w tym dniu: Czy nie dlatego, że naszego Boga nie ma pośród nas, spotkały nas te nieszczęścia?    Lecz ja zupełnie zakryję swe oblicze w tym dniu z powodu całego zła, które czynili, zwracając się ku innym bogom.    Teraz więc zapiszcie sobie tę pieśń i naucz jej synów Izraela. Włóż ją w ich usta, aby ta pieśń była dla mnie świadectwem przeciwko synom Izraela.    Gdy bowiem wprowadzę ich do ziemi, którą poprzysiągłem ich ojcom, do ziemi mlekiem i miodem płynącej, i będą jeść do syta, i utyją, wtedy zwrócą się ku innym bogom i będą im służyć, a mnie rozdrażnią i złamią moje przymierze;    I kiedy spotka ich wiele nieszczęść i utrapień, ta pieśń będzie świadkiem przeciwko nim, gdyż nie zostanie zapomniana w ustach ich potomstwa. Znam bowiem ich zamysł i to, co jeszcze dziś będą czynić, zanim wprowadzę ich do ziemi, którą im poprzysiągłem.    I Mojżesz napisał tę pieśń tego dnia, i nauczył jej synów Izraela.    Potem nakazał Jozuemu, synowi Nuna: Wzmocnij się i bądź mężny, bo ty wprowadzisz synów Izraela do ziemi, którą im poprzysiągłem, a ja będę z tobą.    I kiedy Mojżesz skończył zapisywać słowa tego prawa w księdze;    Nakazał Mojżesz Lewitom, którzy nosili arkę przymierza JAHWE:    Weźcie księgę tego Prawa i połóżcie ją obok arki przymierza JAHWE, waszego Boga, aby tam była świadkiem przeciwko tobie.    Znam bowiem twój upór i twój twardy kark. Oto dziś, dopóki jeszcze żyję z wami, buntujecie się przeciwko JAHWE, a cóż dopiero po mojej śmierci?    Zgromadźcie u mnie wszystkich starszych waszych pokoleń i waszych dowódców, żebym mówił do ich uszu te słowa i wezwał na świadków przeciwko nim niebo i ziemię.    Wiem bowiem, że po mojej śmierci zepsujecie się całkowicie i zboczycie z drogi, którą wam nakazałem. I spotka was nieszczęście w ostateczne dni, gdyż będziecie czynić to, co złe w oczach JAHWE, drażniąc go dziełem swoich rąk.    I Mojżesz przemówił do uszu całego zgromadzenia Izraela słowami tej pieśni aż do końca. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Updated Gdansk Bible – UWSPÓŁCZEŚNIONA BIBLIA GDAŃSKA
Copyright © 2018 Fundacja Wrota Nadziei. Released under the Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.
eBible.org
Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible