Przekład literacki Katolicki

Biblia Jakuba Wujka 1599, 1923

Księga Ezechiela

Autor:
Ezechiel.
Czas:
Lipiec 593 — kwiecień 571 r. p. Chr. (22 lata).
Miejsce:
Babilon.
Cel:
Wezwanie do zwrócenia się ku Bogu, Wszechmocnemu PANU i Odnowicielowi.
Temat:
Powodzenie jest sprawą pojednania z JAHWE i obiecanej przez Niego odnowy.


* Opis księgi pochodzi z Przekładu Dosłownego Pisma Świetego Starego i Nowego Przymierza EIB.

Rozdział 1

 I zstało się trzydziestego roku, w czwartym, piątego dnia miesiąca, gdym był w pośrzodku poimanych, nad rzeką Chobar, otworzyły się niebiosa i widziałem widzenia Boże.  Piątego dnia miesiąca, ten jest rok piąty przeprowadzenia króla Joachina,  zstało się słowo PANskie do Ezechiela, syna Buzy, kapłana, w ziemi Chaldejskiej nad rzeką Chobar. I zstała się tam nad nim ręka PANska.  I widziałem, a oto wiatr wichru przychodził od północy i obłok wielki, i ogień mieszający, a jasność około niego, a z pośrzodku jego jako kształt mosiądzu, to jest z pośrzodku ognia.  A w pośrzodku jego podobieństwo czterzech zwierząt. A ta osoba ich: podobieństwo człowieka w nich.  Czworo oblicze u jednego a czterzy skrzydła u jednego.  Nogi ich nogi proste, a stopa nogi ich jako stopa nogi cielęcej, a iskierki jako pozór miedzi rozpalonej.  I ręce człowiecze pod skrzydły ich, po czterzech stronach, a oblicze i skrzydła po czterzech stronach miały.  A skrzydła ich złączone były jednego z drugim. Nie wracały się, gdy chodziły, ale każde przed obliczem swoim chodziło.  A podobieństwo twarzy ich: twarz człowiecza i twarz lwia po prawicy tego czworga, a twarz wołowa po lewicy tego czworga, a twarz orłowa na wierzchu tego czworga.  Twarzy ich, skrzydła ich rozciągnione z wierzchu. Dwie skrzydle każdego złączały się, a dwie zakrywały ciała ich.  A każde z nich przed obliczem swym chodziło. Dokąd duch pędził, tam chodziły i nie wracały się, kiedy chodziły.  A podobieństwo źwierząt: osoba ich jako węgla ognistego gorającego i jako kształt pochodni. Toć było widzenie przebiegające między źwierzęty, jasność ogniowa, a z ognia wychodząca błyskawica.  A źwierzęta biegały i wracały się na kształt błyskawice błyskającej.  A gdym patrzał na źwierzęta, ukazało się koło jedno na ziemi wedle źwierząt, mając cztery twarzy.  A pozór kół i robota ich jako widzenie morza. A podobieństwo jedno u wszytkich czterzech, a pozór ich i robota, jakoby było koło w pośrzodku koła.  Na cztery strony ich chodząc chodziły, a nie wracały się, gdy chodziły.  Miały też koła stan i wysokość i wejźrzenie straszne; a wszytko ciało pełne oczu wokoło onych czterech.  A gdy chodziły źwierzęta, chodziły społem, i koła wedle nich; i gdy się podnosiły źwierzęta od ziemie, podnosiły się też i koła.  Gdziekolwiek szedł duch, tam, gdy szedł duch, i koła się społem podnosiły idąc za nim; bo duch żywota był w kołach.  Z idącemi chodziły, a z stojącemi stały, a z podniesionemi od ziemie wespół się i koła podnosiły, idąc za nimi, bo duch żywota był w kołach.  I podobieństwo utwierdzenia nad głowami źwierząt jako pozór kryształu strasznego i rozciągnionego nad głowami ich z wierzchu.  A pod utwierdzeniem skrzydła ich proste jednego ku drugiemu; każde dwiema skrzydłami zakrywało ciało swe, a drugie także się zakrywało.  I słyszałem szum skrzydeł ich jako głos wód wielkich, jako głos Wysokiego Boga: gdy chodziły, był jako głos mnóstwa, jako głos obozu. A gdy stały, spuszczały się skrzydła ich.  Bo gdy był głos na utwierdzeniu, które było nad głową ich, stały i opuszczały skrzydła swe.  A nad utwierdzeniem, które wisiało nad ich głowami, jako pozór kamienia szafira podobieństwo stolice, a na podobieństwie stolice podobieństwo jako osoba człowiecza na niej.  I widziałem jako kształt mosiądzu, jako widzenie ognia wewnątrz jego wokoło, od biódr jego i wyższej; a od biódr jego aż na dół widziałem jako kształt ognia błyszczącego wokoło.  Jako widzenie tęcze, gdy bywa na obłoku w dzień dżdżu, takie było widzenie blasku wokoło.
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, Ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584–1595.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org