Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

I List do Koryntian
(Προς Κορινθίους Α')

Rozdział 13


 
Hymn o miłości
ταῖς
tais
γλώσσαις
glossais
językami
τῶν
ton
ἀνθρώπων
anthropon
ludzi
λαλῶ
lalo
mówię
καὶ
kai
i
τῶν
ton
ἀγγέλων,
angelon,
zwiastunów,
ἀγάπην
agapen
miłości
δὲ
de
zaś
μὴ
me
nie
ἔχω,
echo,
mam,
γέγονα
gegona
stałem się
χαλκὸς
chalkos
brązem1
ἠχῶν
echon
dźwięczącym
e
lub
κύμβαλον
kymbalon
cymbałem
ἀλαλάζον.
alaladzon.
głośnym,2
ἐὰν
ean
jeśli
ἔχω
echo
mam
προφητείαν
profeteian
prorokowanie
καὶ
kai
i
εἰδῶ
eido
znając
τὰ
ta
μυστήρια
mysteria
tajemnice
πάντα
panta
wszelkie
καὶ
kai
i
πᾶσαν
pasan
całe
τὴν
ten
[mając]
γνῶσιν,
gnosin,
poznanie,
καὶ
kai
i
ἐὰν
ean
jeśli
ἔχω
echo
mam
πᾶσαν
pasan
całkowitą
τὴν
ten
πίστιν
pistin
wiarę
ὥστε
hoste
tak, że
ὄρη
ore
góry
μεθιστάναι,
methistanai,
przenoszę,
ἀγάπην
agapen
miłości
δὲ
de
zaś
μὴ
me
nie
ἔχω,
echo,
mam,
οὐθέν
uthen
niczym
εἰμι.
eimi.
jestem.
ἐὰν
ean
jeśli
ψωμίσω
psomiso
rozdałbym część po części3
πάντα
panta
cały
τὰ
ta
ὑπάρχοντά
hyparchonta
majątek
μου,
mu,
mój,
καὶ
kai
i
ἐὰν
ean
jeśli
παραδῶ
parado
wydałbym
τὸ
to
σῶμά
soma
ciało
μου,
mu,
me,
ἵνα
hina
aby
καυθήσομαι,
kauthesomai,
zostało spalone,4
ἀγάπην
agapen
miłości
δὲ
de
zaś
μὴ
me
nie
ἔχω,
echo,
mam,
οὐδὲν
uden
nic nie
ὠφελοῦμαι.
ofelumai.
pomogę sobie.
ἀγάπη
agape
Miłość
μακροθυμεῖ,
makrothymei,
jest cierpliwa,5
χρηστεύεται
chresteuetai
uprzejma
he
jest
ἀγάπη,
agape,
miłość,
οὐ
u
nie
ζηλοῖ,
zeloi,
zazdrosna,6
he
ἀγάπη
agape
miłość
οὐ
u
nie
περπερεύεται,
perpereuetai,
chełpliwa,
οὐ
u
nie
φυσιοῦται,
fysiutai,
nadęta,
ἀσχημονεῖ,
aschemonei,
zachowuje się nieprzyzwoicie,
οὐ
u
nie
ζητεῖ
zetei
szuka
τὰ
ta
ἑαυτῆς,
heautes,
swego,
οὐ
u
nie
παροξύνεται,
paroksynetai,
drażniąca,
οὐ
u
nie
λογίζεται
logidzetai
liczy
τὸ
to
κακόν
kakon
zła,
χαίρει
chairei
raduje się
ἐπὶ
epi
z
τῇ
te
ἀδικίᾳ,
adikia,
niesprawiedliwości,
συνχαίρει
synchairei
raduje się
δὲ
de
zaś
τῇ
te
ἀληθείᾳ·
aletheia;
prawdą.
στέγει,
stegei,
przykrywa,
πάντα
panta
w pełni
πιστεύει,
pisteuei,
wierzy,
πάντα
panta
w pełni
ἐλπίζει,
elpidzei,
ufa,
πάντα
panta
wszystko
ὑπομένει.
hypomenei.
znosi.7
ἀγάπη
agape
Miłość
οὐδέποτε
udepote
nigdy
πίπτει·
piptei;
[nie] upada.8
εἴτε
eite
Jeśli
δὲ
de
zaś
προφητεῖαι,
profeteiai,
prorokowania,
καταργηθήσονται·
katargethesontai;
staną się niepotrzebne,
εἴτε
eite
jeśli
γλῶσσαι,
glossai,
języki,
παύσονται·
pausontai;
ustaną,
εἴτε
eite
jeśli
γνῶσις,
gnosis,
poznanie,
καταργηθήσεται.
katargethesetai.
straci znaczenie.
μέρους
merus
części
γὰρ
gar
bowiem
γινώσκομεν
ginoskomen
poznajemy
καὶ
kai
i
ἐκ
ek
po
μέρους
merus
części
προφητεύομεν·
profeteuomen;
prorokujemy,
δὲ
de
zaś
ἔλθῃ
elthe
przyszłaby
τὸ
to
τέλειον,
teleion,
kompletność,9
τὸ
to
[to]
ἐκ
ek
co
μέρους
merus
częściowe
καταργηθήσεται.
katargethesetai.
straciłoby na znaczeniu.
ἤμην
emen
byłem
νήπιος,
nepios,
niemowlęciem,
ἐλάλουν
elalun
mówiłem
ὡς
hos
jak
νήπιος,
nepios,
niemowlę,
ἐφρόνουν
efronun
myślałem
ὡς
hos
jak
νήπιος,
nepios,
niemowlę,
ἐλογιζόμην
elogidzomen
rozważałem10
ὡς
hos
jak
νήπιος·
nepios;
niemowlę,
ὅτε
hote
kiedy
γέγονα
gegona
stałem się
ἀνήρ,
aner,
mężem,
κατήργηκα
katergeka
uznałem za bezużyteczne
τὰ
ta
τοῦ
tu
[to co]
νηπίου.
nepiu.
niemowlęce.
γὰρ
gar
bowiem
ἄρτι
arti
teraz
δι’
di’
przez
ἐσόπτρου
esoptru
zwierciadło,
ἐν
en
w
αἰνίγματι,
ainigmati,
zagadce,
τότε
tote
wtedy
δὲ
de
zaś
πρόσωπον
prosopon
obliczem
πρὸς
pros
do
πρόσωπον·
prosopon;
oblicza.
ἄρτι
arti
Teraz
γινώσκω
ginosko
poznaję
ἐκ
ek
po
μέρους,
merus,
części,
τότε
tote
wtedy
δὲ
de
zaś
ἐπιγνώσομαι
epignosomai
poznam
καθὼς
kathos
jak
καὶ
kai
i
ἐπεγνώσθην.
epegnosthen.
zostałem poznany.
δὲ
de
zaś
μένει
menei
pozostaje
πίστις,
pistis,
wiara,
ἐλπίς,
elpis,
nadzieja,
ἀγάπη,
agape,
miłość,
τὰ
ta
τρία
tria
trzy
ταῦτα·
tauta;
te,
μείζων
meidzon
większa
δὲ
de
zaś
τούτων
tuton
[z] tych
he
ἀγάπη.
agape.
miłość.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.